ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέρισμα 0,14 ευρώ ανά μετοχή θα διανείμει ο όμιλος Σαράντη

Μέρισμα 0,14 ευρώ ανά μετοχή θα διανείμει ο όμιλος Σαράντη

Διεύρυνση όλων των οικονομικών μεγεθών σημειώθηκε στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Σαράντη το 2018. Παράλληλα για τη χρήση του 2018, το Δ.Σ. θα προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 0,14 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε συνολικό μέρισμα 10 εκατ. Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν στα 344 εκατ. ευρώ από 299,68 εκατ. το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,8%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη συνεχή ανανέωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του ομίλου, στο αποτελεσματικό ολιστικό πλάνο επικοινωνίας και στην επιτυχημένη αναγνώριση των εμπορικών σημάτων του σε όλα τα κανάλια διανομής στις χώρες που δραστηριοποιείται.

Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 18,5% στα 46,99 εκατ. από 39,66 εκατ., ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στα 13,66% από 13,23% το 2017. Οι ξένες αγορές που αντιπροσωπεύουν το 66,07% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου σημείωσαν άνοδο 21,24% στα 227,29 εκατ από 187,47 εκατ. το 2017.

Η Ελλάδα παρουσίασε άνοδο πωλήσεων 4,01% στα 116,71 εκατ. από 112,21 εκατ., απόδοση καλύτερη σε σχέση με την τάση της λιανικής αγοράς. Εξαιρώντας τις πωλήσεις της Indulona και της Ergopack που ενσωματώθηκαν στον όμιλο τον Ιανουάριο του 2018 και τον Μάιο του 2018 αντίστοιχα, οι πωλήσεις του ομίλου στο εξωτερικό ανήλθαν σε 203,77 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 8,69%. Εάν εξαιρεθούν οι εξαγορές, σε επίπεδο ομίλου, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 320,48 εκατ. σημειώνοντας άνοδο 6,94%. Τα καθαρά κέρδη έφθασαν τα 32,54 εκατ. από 28,63 εκατ., καταγράφοντας άνοδο 13,65%. Σημειώνεται ότι ο καθαρός δανεισμός του ομίλου το 2018 έγινε θετικός από αρνητικός και ανήλθε σε 11,53 εκατ. από -16 εκατ. στο τέλος του 2017. Αυτό οφείλεται τόσο στην αύξηση του συνολικού δανεισμού του ομίλου κατά περίπου 14 εκατ. όσο και σε ταμειακές εκροές.