ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση εσόδων και τριπλασιασμός κερδών για τον όμιλο Quest

Ενίσχυση εσόδων και τριπλασιασμός κερδών για τον όμιλο Quest

Ισχυρή ανάπτυξη του ομίλου Quest παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν για το 2018. Ο όμιλος παρουσίασε έσοδα οριακά χαμηλότερα από μισό δισ. ευρώ, ενώ τριπλασίασε την κερδοφορία του.

Ειδικότερα τα ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 497,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 14% σε σχέση με τη χρήση του 2017. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 33,9 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 13,6%. Τα κέρδη, ωστόσο, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σχεδόν τριπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 18,7 εκατ. ευρώ, έναντι 6,4 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), η διοίκηση του ομίλου την απέδωσε κυρίως στην ανανέωση της συμφωνίας του κλάδου ηλεκτρονικών συναλλαγών (Cardlink) με τις τράπεζες Eurobank και Alpha Bank, που αποτελούν τους δύο μεγαλύτερους πελάτες της εταιρείας, για πέντε επιπλέον χρόνια (2020-2024). Η νέα αυτή συμφωνία προβλέπει εκπτώσεις τζίρου για τα έτη 2018-2020 όσο και μειωμένες τιμές στη νέα διάρκειά της. Αυτές αθροιστικά για το 2018 είχαν επίδραση στα έσοδα του εν λόγω κλάδου, αλλά και του ομίλου, κατά περίπου 7,5 εκατ. ευρώ και στο EBITDA κατά 13,4 εκατ. αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων ωστόσο δεν επηρεάστηκαν, καθώς προβλέπεται η μη καταβολή αναβαλλόμενου τιμήματος, για το οποίο είχε διενεργηθεί πρόβλεψη από την εταιρεία, ύψους 13,5 εκατ. ευρώ. Η συνολική αρνητική επίδραση στο ΕΒΙΤDA του ομίλου κατά το 2018 από έκτακτες αιτίες ανέρχεται σε περίπου 9 εκατ. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου Quest, αύξηση εσόδων σημείωσαν όλοι οι κλάδοι δραστηριοτήτων, πλην εκείνου των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Και είναι κυρίως η εταιρεία διάθεσης προϊόντων πληροφορικής και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η Info-Quest, η οποία πέρυσι σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 25,6%.