ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η υποτίμηση της τουρκικής λίρας μειώνει τζίρο, κέρδη στην ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια

Η υποτίμηση της τουρκικής λίρας μειώνει τζίρο, κέρδη στην ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια

Ορατές, όπως αναμενόταν άλλωστε, είναι οι επιπτώσεις της κατάρρευσης της τουρκικής λίρας το 2018 στις πωλήσεις των ελληνικών εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας. Αν και πωλήθηκαν μεγαλύτερες ποσότητες, η μέση τιμή πώλησής τους ήταν χαμηλότερη, δεχόμενη πιέσεις στις αγορές του εξωτερικού από τα κατά πολύ φθηνότερα τουρκικά ψάρια. Δυστυχώς οι πιέσεις συνεχίζονται και κατά τη φετινή χρονιά, με τις τιμές να καταγράφουν νέα πτώση σε σύγκριση με πέρυσι. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι χαμηλότερες τιμές πώλησης επηρεάζουν αρνητικά όχι μόνο τον τζίρο, αλλά και την κερδοφορία, καθαρή και λειτουργική, καθώς ασκούν πιέσεις αφενός στα περιθώρια κέρδους των ποσοτήτων που πωλούνται και αφετέρου στην αξία των βιολογικών αποθεμάτων τα οποία αποτιμώνται στο τέλος κάθε χρήσης.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η «Νηρεύς», ο συνολικός κύκλος εργασιών της σε ενοποιημένο επίπεδο τη χρήση του 2018 διαμορφώθηκε σε 197,3 εκατ. ευρώ έναντι 206,7 εκατ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας πτώση 4,6%. Ειδικά, οι πωλήσεις ιχθυοκαλλιέργειας, που αποτελούν και το βασικό κομμάτι της δραστηριότητας του ομίλου, διαμορφώθηκαν σε 178 εκατ. ευρώ το 2018 έναντι 187,2 εκατ. ευρώ το 2017, μείωση δηλαδή κατά 9,2 εκατ. ευρώ ή κατά 4,9%. Οι απώλειες περιορίστηκαν, έστω και λίγο, από την καλή πορεία του κλάδου των ιχθυοτροφών, οι πωλήσεις του οποίου κατέγραψαν αύξηση 15,9% και διαμορφώθηκαν το 2018 σε 7,8 εκατ. ευρώ από 6,7 εκατ. ευρώ το 2017, λόγω της αύξησης των ποσοτήτων που πωλήθηκαν.

Οπως σημειώνει η ίδια η εταιρεία στην οικονομική της έκθεση, «η μείωση της αξίας των πωλήσεων ιχθυοκαλλιέργειας οφείλεται στη μείωση της μέσης τιμής πώλησης των ψαριών κατά 6,2% σε σύγκριση με το 2017, ενώ οι ποσότητες παρουσίασαν αύξηση σε σύγκριση με το 2017. Η μείωση της μέσης τιμής πώλησης των ψαριών οφείλεται κυρίως στον έντονο ανταγωνισμό από τους Τούρκους παραγωγούς ιχθυοκαλλιέργειας, που στηρίχθηκε κυρίως στην υποτίμηση της τούρκικης λίρας έναντι του ευρώ κατά τη διάρκεια της χρήσης».

Η κάμψη της μέσης τιμής πώλησης επηρέασε και την κερδοφορία του ομίλου. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, μετά την επίδραση της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία, ανήλθαν σε 2,7 εκατ. ευρώ έναντι 42,2 εκατ. ευρώ το 2017, λόγω της μείωσης της μέσης τιμής αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων στις 31/12/2018. Η επίδραση από την αποτίμηση των βιολογικών στοιχειών σε εύλογη αξία ανήλθε σε ζημίες ύψους 18 εκατ. ευρώ το 2018, έναντι κερδών 12,1 εκατ. ευρώ το 2017. Τα συνολικά μετά από φόρους αποτελέσματα της χρήσης, μετά την επίδραση της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία, ανήλθαν σε ζημίες ύψους 12,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 23,4 εκατ. ευρώ το 2017.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, τον καθαρό τραπεζικό δανεισμό, αυτός μειώθηκε το 2018 σε 138,6 εκατ. ευρώ από 146,2 εκατ. ευρώ το 2017.