ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις 3.222 έφθασαν οι πτωχεύσεις στη διάρκεια της δεκαετίας 2008-2017

Στις 3.222 έφθασαν οι πτωχεύσεις στη διάρκεια της δεκαετίας 2008-2017

«Κανόνια» τουλάχιστον 7,2 δισ. ευρώ και 3.222 πτωχεύσεις μετρά η ελληνική επιχειρηματική σκηνή για τη δεκαετία 2008-2017, με βάση τα επίσημα στοιχεία που προκύπτουν από τις αποφάσεις κήρυξης εταιρειών σε πτώχευση, στοιχεία που συγκεντρώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) από τα πτωχευτικά δικαστήρια της χώρας. Και λέμε τουλάχιστον, διότι κατ’ αρχάς τα 7,2 δισ. ευρώ είναι το ποσό παθητικού που συνολικά έχει βεβαιωθεί στη δεκαετία όχι για τις 3.222 κηρυχθείσες πτωχεύσεις, αλλά για πολύ μικρότερο αριθμό, και συγκεκριμένα για 1.391 πτωχεύσεις για τις οποίες περατώθηκαν οι επαληθεύσεις.

Επιπλέον, για αρκετές περιπτώσεις εταιρειών που έχουν καταθέσει αίτηση πτώχευσης εκκρεμούν οι δικαστικές αποφάσεις, ενώ άλλες εταιρείες απλώς διακόπτουν τη λειτουργία τους, «πετούν το κλειδί» κατά το κοινώς λεγόμενο, και δεν καταθέτουν καν αίτηση πτώχευσης. Τα τελευταία χρόνια, εξάλλου, από το 2015 και έπειτα, οπότε ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος, επιλέγεται επίσης ο δρόμος από τους πιστωτές, στην περίπτωση που πρόκειται για τράπεζες, της πώλησης ή ανάθεσης της διαχείρισης δανείων σε funds.

Από αυτές τις πτωχεύσεις προκύπτει, εξάλλου, ότι θύματα, εκτός από τους προμηθευτές και τους πιστωτές των εταιρειών που οδηγήθηκαν σε αυτή την κατάσταση, ήταν συνολικά στη δεκαετία 17.429 εργαζόμενοι. Εργαζόμενοι που έχουν αξιώσεις από τις επιχειρήσεις που πτωχεύουν και συχνά περιμένουν αρκετά χρόνια μέχρι να διενεργηθούν οι πλειστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών στις οποίες εργάζονταν προκειμένου να λάβουν μέρος των δεδουλευμένων και τις αποζημιώσεις τους.

Στη διάρκεια της εξεταζόμενης δεκαετίας, το μεγαλύτερο ποσοστό των πτωχεύσεων αφορούσε κεφαλαιουχικές εταιρείες, δηλαδή ανώνυμες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, με το μικρότερο ποσοστό να καταγράφεται το 2011 (40,5%) και το μεγαλύτερο το 2016 (56,8%). Τα πρώτα χρόνια της κρίσης, πάντως, από το 2008 έως το 2011, πάνω από το 40% των επιχειρήσεων που οδηγούνταν σε πτώχευση ήταν ατομικές επιχειρήσεις, εξέλιξη εν πολλοίς αναμενόμενη, δεδομένης της συχνά ασθενούς οικονομικής τους υγείας και των περιορισμένων προοπτικών. Συνολικά στη δεκαετία κηρύχθηκαν σε πτώχευση 1.612 κεφαλαιουχικές εταιρείες, 1.176 ατομικές, 424 προσωπικές (δηλαδή ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) και 10 εταιρείες λοιπών νομικών μορφών (συνεταιρισμοί, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες και άγνωστες).

Διαχρονικά, οι περισσότερες επιχειρήσεις που οδηγήθηκαν σε πτώχευση δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο, χονδρικό και λιανικό. Το 2011, για παράδειγμα, χρονιά που καταγράφηκε ρεκόρ δεκαετίας όσον αφορά τις πτωχεύσεις, καθώς έγιναν 474, 50% των επιχειρήσεων που βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση ήταν εμπορικές. Το ποσοστό πλέον έχει υποχωρήσει, καθώς το 2017, για παράδειγμα, οι εμπορικές επιχειρήσεις που πτώχευσαν ήταν το 32,5% του συνόλου, εξακολουθούν όμως να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο. Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία είναι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, με το ποσοστό τους το 2017 να διαμορφώνεται σε 19,3%, και ακολουθούν οι επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου και της εστίασης (18,4% των πτωχεύσεων το 2017).

Ειδικά το 2017, χρονιά την οποία αφορούν τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κηρύχθηκαν σε πτώχευση 114 εταιρείες, έναντι 111 το 2016. Από τις 114 επιχειρήσεις οι 65 ήταν κεφαλαιουχικές. Το ποσό του παθητικού που βεβαιώθηκε το 2017 ήταν 464,4 εκατ. ευρώ και οι απασχολούμενοι που έχουν αξίωση έφθασαν τους 1.255.