ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρέμβαση Κομισιόν στην πώληση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

Παρέμβαση Κομισιόν στην πώληση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

Στις 18 Φεβρουαρίου 2019 η προϊσταμένη μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (DGComp) Κριστίνε Λίλιεμπεργκ έστειλε επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ειδική διαχείριση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ), δηλαδή την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων των ναυπηγείων.

Στην επιστολή που ετέθη υπ’ όψιν της «Κ» η Επιτροπή δεν προβάλλει αντιρρήσεις στον τρόπο της ειδικής διαχείρισης, ζητεί ωστόσο να ισχύσουν κάποιοι κανόνες και θέτει ερωτήματα για περιουσιακά στοιχεία που φαίνεται να υπήρχαν στα ΕΝΑΕ, αλλά δεν φαίνεται να περιλαμβάνονται στην ειδική διαχείριση.

Βασική αρχή στη διαδικασία που θα πρέπει να τηρηθεί, είναι η διασφάλιση ότι δεν θα έχουν καμία σχέση οι νέοι ιδιοκτήτες των περιουσιακών στοιχείων του εμπορικού τμήματος του ναυπηγείου με τους παλιούς  μετόχους, ενώ θα πρέπει να τηρηθούν οι αρχές της διαφάνειας και της αποτίμησης των προς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.

Μεταξύ των στοιχείων, την τύχη των οποίων ζητεί να μάθει η Ε.Ε., είναι και ένας γερανός 37 τόνων ο οποίος το 2010 ανήκε στα περιουσιακά στοιχεία του «εμπορικού τμήματος» (σ.σ. με τον όρο εννοεί το τμήμα του ναυπηγείου που δεν συνέβαλε στη συντήρηση ή κατασκευή πολεμικών πλοίων) και ο οποίος σύμφωνα με πηγές κοντά στον διαχειριστή δεν ανήκει στα περιουσιακά στοιχεία του ναυπηγείου από το 2014. Επίσης, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού εντόπισε στα προς διάθεση περιουσιακά στοιχεία έναν γερανό 135 τόνων του «στρατιωτικού τμήματος» που είχε κατασκευασθεί το 1969 και δεν ανήκε στο εμπορικό τμήμα. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ζητεί να διευκρινισθεί πώς περιλαμβάνονται στα προς εκποίηση στοιχεία και δύο οικόπεδα. Η συντάκτρια της επιστολής ορίζει ως κριτήρια της διαδικασίας:

•  Τον στόχο της εκποίησης.

• Την τιμή του εκποιούμενου περιουσιακού στοιχείου.

• Την ταυτότητα του αγοραστή και ειδικά τη σχέση του με προηγούμενους ιδιοκτήτες.

• Τον χρόνο της εκποίησης.

• Την οικονομική λογική της εκποίησης.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα ταμεία του εμπορικού και του στρατιωτικού τμήματος καθώς και των ποσών που θα συγκεντρωθούν από την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων, πρέπει να είναι διακριτά.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι ο μελλοντικός ιδιοκτήτης του στρατιωτικού τμήματος των ΕΝΑΕ θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει «τμήμα του ποσού που επιδικάσθηκε από τη διαιτησία», δηλαδή τα 64,5 εκατ. ευρώ συν τόκους, με την προϋπόθεση ότι η απόφαση θα επιβεβαιωθεί από τα ελληνικά δικαστήρια. Την περασμένη εβδομάδα το εφετείο απέρριψε την έφεση του ελληνικού Δημοσίου.

Σε σχέση με την πώληση δύο πλωτών δεξαμενών (της 1 και της 3) και των ρυμουλκών «Κρόνος» και «Τιτάν», η Επιτροπή παρατηρεί ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν της έχει δώσει ακόμα πληροφορίες κατά πόσον οι αγοραστές τους σχετίζονται με προηγούμενους ιδιοκτήτες του ναυπηγείου. Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι το ελληνικό Δημόσιο δεν της έδωσε πληροφορίες σχετικά με την «οικονομική λογική της εκποίησης».

Με την επιστολή του τότε επιτρόπου Χοακίν Αλμούνια την 1η Δεκεμβρίου 2010 αποφασίσθηκε η αντικατάσταση της ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης με μέτρα που θα περιελάμβαναν την παραίτηση εκ μέρους των ΕΝΑΕ από αποκλειστικά  δικαιώματα χρήσης εκχωρημένης γης που θα έπρεπε να επιστρέψει στο ελληνικό κράτος. Σε εκτέλεση του παραπάνω όρου της απόφασης 169, παράγραφος 2 του ν. 4099/2012, τα ΕΝΑΕ επέτρεψαν στο ελληνικό Δημόσιο την κατοχή του δημόσιου ακινήτου με αύξοντα αριθμό 266, στο οποίο περιλαμβανόταν και η δεξαμενή νούμερο 5. Πρόκειται για 214 στρέμματα γύρω από τη δεξαμενή των 250.000 τόνων.

Στη συνέχεια το ελληνικό Δημόσιο δεν ολοκλήρωσε την υλοποίηση του συνόλου των όρων της απόφασης Αλμούνια. Ετσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγκάσθηκε εκ νέου να προσφύγει στο δικαστήριο κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας και να πετύχει την καταδίκη της χώρας μας, για να ανακτηθεί το σύνολο των ποσών της κρατικής ενίσχυσης. Το ίδιο δικαστήριο αποφάσισε να καταδικάσει την Ελλάδα με πρόστιμο περίπου 35.000 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης της εφαρμογής της απόφασης του δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή ωστόσο δεν επηρέασε τα δικαιώματα του ελληνικού Δημοσίου στο ακίνητο ΑΒΚ 266.

Και η απόφαση της διαιτησίας στην οποία προσέφυγαν τα ΕΝΑΕ –την κέρδισαν μάλιστα εντόκως ενώ το Δημόσιο έχασε και την έφεση την περασμένη εβδομάδα– δεν θίγει την παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της αρχικής σταδιακής απόφασης ανάκτησης που οδήγησε στην επιστροφή της έκτασης γύρω από τη δεξαμενή νούμερο 5 στο ελληνικό Δημόσιο. Και αυτό, διότι η απόφαση κρίνει ζητήματα αποζημιώσεων και όχι την ισχύ η μη διατάξεων που ψηφίσθηκαν από τον Ελληνα νομοθέτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο δημόσιο κτήμα είχε μεταγραφεί από την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου. Από αυτήν είχε διεκδικήσει το ακίνητο και η κινεζική Cosco, χωρίς ωστόσο επιτυχία.