ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζημίες και αρνητικά ίδια κεφάλαια για την ΑΝΕΚ το 2018

23s3g_oikep

Οι έκτακτες προβλέψεις, καθώς και τα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας Κρήτης (ΑΝΕΚ), επέδρασαν αρνητικά στα καθαρά αποτελέσματα της ακτοπλοϊκής αλλά και στα ίδια κεφάλαιά της τα οποία είναι αρνητικά.

Το 2018, o όμιλος της ΑΝΕΚ εμφάνισε αύξηση πωλήσεων και λειτουργικών κερδών αλλά, ύστερα από τρία συνεχόμενα έτη κερδοφορίας, παρουσίασε ζημίες μετά από φόρους.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 168,2 εκατ. ευρώ έναντι 164,7 εκατ. το 2017, τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 31,6 εκατ. έναντι 31,4 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 14,6 εκατ. έναντι 12,8 εκατ. το 2017.

Τα ενοποιημένα μετά από φόρους αποτελέσματα ήταν αρνητικά και ειδικότερα ζημίες 13,3 εκατ. (έναντι κερδών 8,1 εκατ. το 2017), ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες 13,8 εκατ. έναντι κερδών 9,8 εκατ. το 2017.

Η πρόβλεψη για απομείωση των απαιτήσεων που σχηματίστηκε ανήλθε σε 7,8 εκατ. Εκτελώντας 9% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά το 2018 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 965.000 επιβάτες έναντι 1.040.000 το 2017 (-7%), 189.000 Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 204.000 (-7%) και 132.000 φορτηγά έναντι 139.000 το προηγούμενο έτος (-5%).

Η μείωση του μεταφορικού έργου προήλθε κυρίως από τη γραμμή των Χανίων λόγω της εισόδου των Μινωικών Γραμμών. Ωστόσο, η ΑΝΕΚ αύξησε τα έσοδά της από τις γραμμές της Αδριατικής και από τις εκναυλώσεις των πλοίων της σε εταιρείες του εξωτερικού.

Ο στόλος της ΑΝΕΚ περιλαμβάνει 7 ιδιόκτητα πλοία και 2 πλοία υπό μακροχρόνια ναύλωση με δικαίωμα εξαγοράς. Σε λειτουργικό επίπεδο το 2018 δραστηριοποιήθηκε σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα συνεχίστηκε η εκτέλεση δρομολογίων σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας (άγονες). Στις γραμμές της Κρήτης και της Αδριατικής τα πλοία της ΑΝΕΚ συνέχισαν να εκτελούν συνδυασμένα δρομολόγια κοινοπρακτικά με πλοία της Attica Group.

Επισημαίνεται ότι η ακτοπλοΐα το 2018 χαρακτηρίστηκε από την επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους λόγω αύξησης της μέσης τιμής των καυσίμων κατά 25% σε σχέση με το 2017 μετά και την αύξηση κατά 30% του 2017 σε σχέση με το 2016. Επιπροσθέτως, η ακτοπλοϊκή αγορά χαρακτηρίστηκε από την ένταση του ανταγωνισμού τόσο μεταξύ των ακτοπλοϊκών όσο και με τις αεροπορικές.