ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τη Μοτοδυναμική

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τη Μοτοδυναμική

Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (μ.κ.) έως 9,8 εκατ. ευρώ προχωράει η Μοτοδυναμική. Η διοίκηση της εταιρείας θέλει με τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν στα ταμεία της να αποπληρώσει μέρος του τραπεζικού δανεισμού που έλαβε στο τέλος του περασμένου έτους, με στόχο την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Lion Rental A.E.

Η αύξηση του μ.κ. της Μοτοδυναμικής θα γίνει μέσω έκδοσης νέων μετοχών υπέρ των παλαιών μετόχων. Η εταιρεία θα εκδώσει μέχρι 17,55 εκατ. νέες μετοχές, ονομαστικής τιμής 0,36 ευρώ και τιμής διάθεσης 0,56 ευρώ η κάθε μία. Οσον αφορά την έκδοση αυτή δεν υπάρχει εγγύηση για την κάλυψή της και συνεπώς θα υλοποιηθεί μέχρι το ύψος της κάλυψης. Ωστόσο όλα δείχνουν ότι η έκδοση θα καλυφθεί στο 100%, αφού ο βασικός μέτοχος (οικογένεια Οδ. Κυριακόπουλου) αλλά και άλλοι θεσμικοί επενδυτές και μη θεσμικοί (π.χ. Υamaha Motors, Σωτ. Χατζίκος) φέρονται αποφασισμένοι να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

Χθες η Μοτοδυναμική δημοσιοποίησε το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όπως και τις ημερομηνίες αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης απόκτησης των νέων μετοχών. Το δικαίωμα αποκόπτεται αύριο Πέμπτη 25 Απριλίου και θα τελεί υπό διαπραγμάτευση στο Χ.Α. από 3 Μαΐου έως 14 Μαΐου 2019. Η άσκηση του δικαιώματος θα μπορεί να γίνει από 3 Μαΐου έως 17 Μαΐου.

Η διοίκηση της Μοτοδυναμικής θα αξιοποιήσει τα εισερχόμενα κεφάλαια στην αποπληρωμή του δανείου που έλαβε προκειμένου να εξαγοράσει τη Lion Rental (Sixt) κατά 80,5%. Το υπόλοιπο ανήκει στον όμιλο Θεοχαράκη. Η Mοτοδυναμική, στο πλαίσιο συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες, συμφώνησε στην αναδιάρθρωση και εξυγίανση της Lion Rental, μέσω αύξησης του μ.κ. στην εταιρεία, κεφαλαιοποίησης οφειλών προς τις τράπεζες και «κούρεμα» των οφειλομένων προς τις τράπεζες κατά 80%.

Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας με τις τράπεζες, οι νέοι μέτοχοι ανέλαβαν εξόφληση σε 10 χρόνια του αναχρηματοδοτούμενου δανεισμού ύψους 18 εκατ. ευρώ της Lion Rental. Επίσης, ανέλαβαν την εξόφληση νέου δανείου προς τη Lion Rental, ύψους 10 εκατ. ευρώ που χορήγησαν οι τράπεζες, αμέσως μετά τη συμφωνία τους με τη Mοτοδυναμική, στην εξαγορασθείσα εταιρεία, προκειμένου να ανανεώσει τον στόλο των οχημάτων της. Η Lion Rental δραστηριοποιείται στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων. Η διοίκηση της επιχείρησης εμφανίζεται αισιόδοξη για το 2019, αναφέροντας ότι «η γενικότερη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας, η σταθεροποίηση των φορολογικών συντελεστών και η βελτίωση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των αγορών και την ενίσχυση των πωλήσεων του ομίλου». Ακόμη προσθέτει ότι από τις αρχές του έτους έως και την ημερομηνία έκδοσης του ενημερωτικού δελτίου ο κύκλος εργασιών του ομίλου, όπως επίσης και τα έξοδα, παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.