ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξημένο μέρισμα για το 2018 από Ευρωπαϊκή Πίστη

Αυξημένο μέρισμα για το 2018 από Ευρωπαϊκή Πίστη

Tη διανομή μερίσματος 0,13 ευρώ ανά μετοχή θα προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων το Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Πίστης, αποδίδοντας στους μετόχους αυξημένο μέρισμα για την προηγούμενη οικονομική χρήση. Με βάση τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν χθες, τα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν κατά 33%, στα 10,7 εκατ. ευρώ, και, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Χρήστο Γεωργακόπουλο, αυτό οφείλεται στην πτώση κατά 7 εκατ. ευρώ των χρηματοοικονομικών εσόδων.

Παρά τη μείωση του τελικού αποτελέσματος, η Ευρωπαϊκή Πίστη εμφανίζει αυξημένο δείκτη φερεγγυότητας (SCR) κατά 14,1 ποσοστιαίες μονάδες για το 2018 και, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, τα ίδια κεφάλαια υπερκαλύπτουν την κεφαλαιακή απαίτηση με τον αντίστοιχο δείκτη να διαμορφώνεται στο 159,8% (με τη χρήση μεταβατικών μέτρων). Η υποχώρηση των χρηματοοικονομικών εσόδων για το 2018 ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων που υπήρξαν στους σταθερούς και μετοχικούς τίτλους, τάση που έχει αναστραφεί τους πρώτους μήνες του 2019, αντισταθμίζοντας τις απώλειες της προηγούμενης οικονομικής χρήσης. Η καθαρή θέση της εταιρείας διαμορφώθηκε στα τέλη του 2018 στα 115,9 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο εργασιών τα εγγεγραμμένα (μεικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα του 2018 αυξήθηκαν κατά 4,1%, στα 191 εκατ. ευρώ από 183,5 εκατ. ευρώ το 2017 –σε σχέση με 1,8% που ήταν ο μέσος όρος της ασφαλιστικής αγοράς– και το μερίδιο αγοράς της Ευρωπαϊκής Πίστης διαμορφώθηκε στο 4,9%. Τα συνολικά έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 3,8%, στα 202,4 εκατ. ευρώ, και το μεικτό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες μειώθηκε κατά 18,2% και διαμορφώθηκε στα 35,3 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ανήλθε στα τέλη του 2018 στα 333,8 εκατ. ευρώ από 325,7 εκατ. ευρώ το 2017 και αποτελείται κατά 225,4 εκατ. ευρώ από κρατικά ομόλογα, εσωτερικού και εξωτερικού.

Κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση η Ευρωπαϊκή Πίστη αύξησε τις ασφαλιστικές της προβλέψεις κατά 4,6%, στα 285,7 εκατ. ευρώ, έναντι 273,1 εκατ. ευρώ το 2017.

Για το 2019 η διοίκηση της εταιρείας προσδοκά αύξηση των εργασιών κατά 9,8%, αύξηση του ενεργητικού κατά 5,4% και αύξηση των εσόδων από επενδύσεις άνω των 5,5 εκατ. ευρώ.