ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σωσίβιο στον ΔΕΔΔΗΕ αναζητεί η ΔΕΗ

Σωσίβιο στον ΔΕΔΔΗΕ αναζητεί η ΔΕΗ

Το έδαφος για δραστικότερους τρόπους αντιμετώπισης της τραγικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η ΔΕΗ «στρώνει» η διοίκηση της επιχείρησης.

Στο διοικητικό συμβούλιο της Τρίτης ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Στ. Οκταποδάς άνοιξε τη συζήτηση για την αξιοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ, με τη στήριξη του επικεφαλής της ΔΕΗ Μανόλη Παναγιωτάκη, ο οποίος, προκειμένου να αμβλύνει τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν, μίλησε για κάποιες σκέψεις και προβληματισμούς και όχι για ένα ώριμο σχέδιο.

Στη συζήτηση που διεκόπη λόγω της έντασης που προκλήθηκε, για να συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρίαση με τη μορφή κανονικής εισήγησης, όπως διεφάνη, αποκαλύφθηκε ότι κυβέρνηση και ΔΕΗ επεξεργάζονται σχέδιο για την αποκρατικοποίηση των δικτύων διανομής, που αποτελεί το πιο σημαντικό μετά τον ΑΔΜΗΕ περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ, με εγγυημένο ρυθμιζόμενο έσοδο που ευνοεί την προσέλκυση επενδυτών και την ταχεία πώληση, σε αντίθεση με την πώληση μονάδων.

Το σχέδιο, που πιθανότατα είναι έτοιμο, αφού σύμφωνα με πληροφορίες ο ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποίησε μελέτη για την αξιοποίηση του δικτύου πέρυσι το φθινόπωρο, στηρίζεται στο μοντέλο ΑΔΜΗΕ.

Η ΔΕΗ θα συστήσει μια 100% θυγατρική στην οποία θα περιέλθει η κυριότητα του δικτύου διανομής, η οποία σήμερα ανήκει στη ΔΕΗ. Ο ΔΕΔΔΗΕ ως επίσης 100% μέτοχος της ΔΕΗ έχει σήμερα στην αρμοδιότητά του τη διαχείριση του δικτύου διανομής και όχι την κυριότητα, καθώς δεν εφαρμόστηκε ιδιοκτησιακός διαχωρισμός όπως στην περίπτωση του δικτύου υψηλής τάσης και του ΑΔΜΗΕ αντίστοιχα.

Στόχος είναι η διάθεση, στη συνέχεια, του 49% που θα ελέγχει η ΔΕΗ, αφού το 51% θα ελέγχεται από το Δημόσιο ως μετόχο του 51% της μητρικής εταιρείας, σε ιδιώτες, προκειμένου να εισρεύσουν στην εταιρεία τα αναγκαία έσοδα για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της, η οποία δεν θεωρείται δεδομένη σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ορκωτού ελεγκτή στην έκθεση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2018.

Η ΕΥ (πρώην Ernst & Young) επισημαίνει ότι η εταιρεία και ο όμιλος της ΔΕΗ στην κυλιόμενη χρήση παρουσιάζουν μειωμένα έσοδα και υψηλές ζημίες προ φόρων, καθώς επίσης και ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρείας και του ομίλου υπολείπονταν κατά 949 εκατ. ευρώ και 708 εκατ. ευρώ των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, αντίστοιχα. Επικαλείται δε τις εκτιμήσεις της διοίκησης της εταιρείας σχετικά με τη συνέχιση των ανωτέρω συνθηκών κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών για να καταλήξει ότι «υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους».

Η πώληση του ΔΕΔΔΗΕ, αν και εμφανίζεται ως μέρος της λύσης διάσωσης της ΔΕΗ και απομάκρυνσης του συστημικού κινδύνου για την ελληνική οικονομία, δεν είναι πάντως μια τόσο απλή υπόθεση όσο αρχικώς διαφαίνεται, ακόμη και στην περίπτωση μιας γενικότερης πολιτικής και συνδικαλιστικής συναίνεσης, δεδομένου ότι τα όποια περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ αποτελούν εγγυήσεις για το τραπεζικό σύστημα της χώρας που τα τελευταία χρόνια αποτελεί τον βασικό χρηματοδότη της επιχείρησης. Είναι γνωστή η εμπλοκή των τραπεζών στην πώληση του ΑΔΜΗΕ και οι απαιτήσεις που πρόβαλαν για να συναινέσουν στην πώληση και να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τη ΔΕΗ, σε μια περίοδο που η οικονομική της κατάσταση ήταν σαφώς πολύ καλύτερη από τη σημερινή.

Το γεγονός ωστόσο ότι η διοίκηση της ΔΕΗ ανοίγει ένα τέτοιο θέμα εν μέσω προεκλογικής περιόδου δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. Βεβαίως, το σχέδιο μερικής αποκρατικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ θα επιχειρηθεί να «σερβιριστεί» ως αξιοποίηση του δικτύου διανομής σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του project έξυπνων μετρητών, ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ, που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος εγχώριων και ξένων επενδυτών σε Ανατολή και Δύση.

Το 2018 ο ΔΕΔΔΗΕ εμφάνισε ζημίες ύψους 21,870 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 26,923 εκατ. ευρώ το 2017 και έσοδα 711,080 εκατ. ευρώ έναντι 740,853 εκατ. ευρώ το 2017. Απασχολεί 6.445 εργαζομένους (τακτικό προσωπικό) και το 2018 το μέγιστο πλήθος έκτακτου προσωπικού ήταν 260 άτομα. Δεδομένου ότι ο κύριος όγκος των πωλήσεων της εταιρείας διενεργείται με τη ΔΕΗ, που είναι και ο μοναδικός μέτοχός της, υπάρχει σημαντική εξάρτηση από αυτήν και, όπως επισημαίνεται στην έκθεση που συνοδεύει τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2018 του ΔΕΔΔΗΕ, «λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας και των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της ΔΕΗ, τα προβλήματα ρευστότητας της ΔΕΗ έχουν επίπτωση και στον ΔΕΔΔΗΕ».

Τι απαντά η επιχείρηση για τα αποτελέσματα

Να καθησυχάσει τις ανησυχίες που προκάλεσαν τα δραματικά αποτελέσματα της χρήσης 2018 επιχείρησε με χθεσινή ανακοίνωσή της η διοίκηση της ΔΕΗ, καταφεύγοντας μάλιστα για άλλη μια φορά στη γνωστή επικοινωνιακή πολιτική της κατασκευής αρνητικού κλίματος για τη μετοχή της εταιρείας και «χαρακτηρισμούς και υπερβολές που εκπορεύονται από διάφορους παράγοντες του δημόσιου βίου αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις».

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ παραπέμπει στην έκθεση που συνοδεύει τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και η οποία αναφέρει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία της και συγκεκριμένα:

Εξασφάλιση αντλήσεων δανειακών κεφαλαίων μακροπρόθεσμης διάρκειας συνολικού ύψους 677 εκατ. εντός του 2019.

Είσπραξη, τον Μάρτιο, ποσού 550,7 εκατ. από το ελληνικό Δημόσιο ως προπληρωμή για την αξία της κατανάλωσης των φορέων του, στο πλαίσιο 5ετούς συμφωνίας από 14.6.2018, με βάση την οποία θα εισπραχθεί ανάλογο ποσό στις αρχές του 2020 έναντι της τότε ετήσιας κατανάλωσης.

Αναπροσαρμογή της έκπτωσης συνέπειας σε 10% με αναμενόμενο οικονομικό όφελος 60 εκατ. το 2019.

Ενέργειες για την επιστροφή του ετήσιου πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), το οποίο για τη ΔΕΗ είναι της τάξης των 100 εκατ.

Ηδη έχει γίνει η κατάθεση για την καταβολή στους δικαιούχους την 1η Μαΐου του υπολοίπου του ομολογιακού δανείου ύψους 350 εκατ.

Παραμένουν ανοικτά και δεν έχουν συνυπολογιστεί στις προβλέψεις θέματα με ουσιώδη συνεισφορά στα οικονομικά της εταιρείας, όπως:

Εσοδα από την επικείμενη πώληση των λιγνιτικών μονάδων.

Εσοδα από την τιτλοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία είναι σε εξέλιξη

Εσοδα από τη διεκδίκηση των ΥΚΩ παρελθόντων ετών.

Η διοίκηση της ΔΕΗ, η οποία έχει μέχρι σήμερα αποφύγει να μετακυλίσει στην κατανάλωση τις επιβαρύνσεις από εξωγενείς παράγοντες, όπως η αλματώδης άνοδος της τιμής των δικαιωμάτων CO2 και της οριακής τιμής του Συστήματος, είναι σε εγρήγορση ώστε, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω δήλωση –αν και όταν χρειασθεί– να λάβει τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα.