ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 160,5 εκατ. οι επενδύσεις της Εθνικής Πανγαίας το 2018

Στα 160,5 εκατ. οι επενδύσεις της Εθνικής Πανγαίας το 2018

Επενδύσεις συνολικής αξίας 160,5 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του 2018 η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ, για την απόκτηση και ανάπτυξη νέων ακινήτων, ενώ ήδη κατά τους πρώτους μήνες του 2019 έχουν δαπανηθεί επιπλέον 150,4 εκατ. ευρώ σε ακίνητα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η επέκταση της εισηγμένης στον κλάδο της φιλοξενίας στην Κύπρο, όπου πριν από λίγες ημέρες οριστικοποίησε την απόκτηση του ξενοδοχείου Hilton Cyprus, καταβάλλοντας το ποσόν των 55 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, πριν από λίγες εβδομάδες προχώρησε σε συμφωνία για την απόκτηση του 60% του σύνθετου τουριστικού καταλύματος Aphrodite Hills Resort και του Aphrodite Springs, στην Πάφο της Κύπρου. Η καθαρή αξία της επένδυσης ανήλθε σε 31,8 εκατ. ευρώ, χωρίς δηλαδή να υπολογίζεται η συμμετοχή της εισηγμένης στην αποπληρωμή του δανεισμού που βαρύνει τα δύο ακίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πωλητές του 60% ήταν το αμερικανικό επενδυτικό fund York Capital και ο όμιλος Λανίτη. Πλέον, η διαχείριση και η ανάπτυξη του εν λόγω τουριστικού θερέτρου θα αποτελούν αποκλειστική υπόθεση του ομίλου της Invel, η οποία είναι ο κάτοχος και του υπόλοιπου 40%, μαζί με το βρετανικό fund Coller Capital (εκ των βασικών μετόχων της Invel). Αντίστοιχα, τον προηγούμενο Νοέμβριο η Εθνική Πανγαία είχε προχωρήσει στην απόκτηση ενός χαρτοφυλακίου 21 ακινήτων, συνολικής επιφάνειας 120.000 τ.μ., κατά κύριο λόγο στην Κύπρο. Πρόκειται για συναλλαγή συνολικής αξίας 149 εκατ. ευρώ, η οριστικοποίηση της οποίας αναμένεται τις προσεχείς ημέρες. Για τον σκοπό αυτό, η Εθνική Πανγαία προχώρησε στις 12 Απριλίου στη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 90 εκατ. ευρώ με την Τράπεζα Κύπρου. Τα ομόλογα είναι 10ετούς διάρκειας με επιτόκιο 3,35%.

Αντίστοιχα, στις 18 Απριλίου η εταιρεία προέβη στην υπογραφή ακόμα ενός ομολογιακού δανείου ύψους 32 εκατ. ευρώ, επίσης με την Τρ. Κύπρου, για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς του Hilton Cyprus. Τα ομόλογα είναι τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον επτά έτη και με επιτόκιο 3,5%. Επιπλέον, 20 εκατ. ευρώ έλαβε με απευθείας τραπεζικό δανεισμό από την Τρ. Πειραιώς η Εθνική Πανγαία, με στόχο τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του έτους δρομολογείται και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της οποίας επιδιώκεται τόσο η άντληση κεφαλαίων για νέες επενδύσεις όσο και η βελτίωσης της διασποράς των μετοχών της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το 2018 η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ παρουσίασε καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 115,1 εκατ. ευρώ, μια σημαντική άνοδο της τάξεως του 37,5% έναντι του 2017, όταν είχαν διαμορφωθεί σε 118 εκατ. ευρώ. Βασικός λόγος της αύξησης αυτής, πέραν της προσθήκης νέων ακινήτων στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, ήταν η σημαντική αύξηση των κερδών από την αναπροσαρμογή των επενδύσεων ακινήτων στην εύλογη αξία τους, σε 46,3 εκατ. ευρώ, από κέρδη 17,2 εκατ. ευρώ το 2017. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε σε 121,4 εκατ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 2,9% σε ετήσια βάση. Αν δεν ληφθούν υπόψη τα κέρδη από την άνοδο της αξίας των ακινήτων του χαρτοφυλακίου, η κερδοφορία της εταιρείας διαμορφώθηκε το 2018 σε 69,55 εκατ. ευρώ, έναντι 67 εκατ. ευρώ το 2017, καταγράφοντας αύξηση κατά 3,8%.

Στο τέλος του 2018, το χαρτοφυλάκιο του ομίλου αποτελούνταν από 349 εμπορικά ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία), συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 1,12 εκατ. τ.μ. Η εύλογη αξία τους ανερχόταν στο τέλος του 2018 σε 1,78 δισ. ευρώ, από 1,58 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017.