ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση Lavipharm λόγω εξαγωγών

Ενίσχυση Lavipharm λόγω εξαγωγών

Κερδοφορία παρουσίασε το 2018 η Lavipharm λόγω της περαιτέρω αύξησης των πωλήσεων στη διεθνή αγορά.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 34,1 εκατ. ευρώ από 31,8 εκατ. ευρώ, το 2017, σημειώνοντας αύξηση 7,1%. Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη των πωλήσεων των δύο διαδερμικών συστημάτων της εταιρείας στη διεθνή αγορά, αλλά και στην ενίσχυση των πωλήσεων φαρμάκου στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές των δύο αυτών στρατηγικών προϊόντων συνεισέφεραν 12,1 εκατ. ευρώ, ήτοι 35,4% στον συνολικό κύκλο εργασιών του ομίλου, καταγράφοντας περαιτέρω αύξηση κατά 9,6%, σε σύγκριση με το 2017. Το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 17,8 εκατ. ευρώ, το 2018, από 16,3 εκατ. ευρώ το 2017, εμφανίζοντας αύξηση κατά 9,4%. Τα λειτουργικά έξοδα, το 2018, διαμορφώθηκαν στα 16,2 εκατ. ευρώ από 17 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,9%, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ορθολογικοποίησης δαπανών.

Ετσι, το EBITDA διαμορφώθηκε στα 6,2 εκατ. ευρώ από 4,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενισχυμένο κατά 38,1% συγκριτικά με το 2017. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,9 εκατ. ευρώ έναντι 12,9 εκατ. ευρώ, το 2017. Οπως διευκρινίζει η εταιρεία, η προηγούμενη χρήση περιελάμβανε κέρδος ύψους 14,3 εκατ. ευρώ, λόγω παύσης ενοποίησης της αμερικανικής θυγατρικής εταιρείας Lavipharm Corp. και έτσι τα μεγέθη αυτά δεν είναι συγκρίσιμα. Ομοίως, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στο 1,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 12,9 εκατ. ευρώ, το 2017.

Οσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας Lavipharm A.E., ο κύκλος εργασιών κατά το 2018 διαμορφώθηκε στα 21,1 εκατ. ευρώ έναντι 20,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,6%. Το μεικτό κέρδος, το 2018, διαμορφώθηκε στα 10,7 εκατ. ευρώ από 9,7 εκατ. ευρώ την περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,4%. Τα λειτουργικά έξοδα το 2018 μειώθηκαν στα 7,9 εκατ. ευρώ από 10 εκατ. ευρώ, το 2017, καταγράφοντας πτώση κατά 21,4%. Το EBITDA αυξήθηκε στα 7,1 εκατ. ευρώ από 4,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενισχυμένο κατά 44,2% σε σύγκριση με το 2017.