ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το 32% των εργασιών των ασφαλιστικών εταιρειών αφορά προγράμματα υγείας

Το 32% των εργασιών των ασφαλιστικών εταιρειών αφορά προγράμματα υγείας

Από προγράμματα υγείας προέρχεται το ένα τρίτο των εργασιών του ασφαλιστικού κλάδου, σύμφωνα με μελέτη της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για τη σύνθεση των ασφαλίστρων του 2018. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, τα ασφαλιστικά νοσοκομειακά προγράμματα αντιπροσωπεύουν το 32% των ασφαλιστικών εργασιών του κλάδου ζωής είτε πρόκειται για ατομικά είτε για ομαδικά προγράμματα και αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία ασφάλισης. Στην πρώτη θέση είναι τα προγράμματα σύνταξης ή αποταμίευσης, από τα οποία προέρχεται στο 57% των ασφαλιστικών εργασιών και ακολουθούν οι ασφαλίσεις για ατύχημα ή ασθένεια που αντιπροσωπεύουν το 11% των ασφαλιστικών εργασιών.

Οπως σημειώνεται στη μελέτη, οι ασφαλίσεις ζωής και υγείας αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους τομείς δραστηριοποίησης της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα, στον οποίο συμμετέχουν 31 ασφαλιστικές επιχειρήσεις με συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 2,15 δισ. ευρώ το 2018, αυξημένη κατά 1,3% σε σχέση με το 2017. Η αντίστοιχη παραγωγή των ασφαλίσεων κατά ζημιών το 2018 ήταν 2,2 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 3,6% σε σχέση με το 2017. Συνολικά κατά το 2018, η παραγωγή ασφαλίστρων ζωής, υγείας και ζημιών ανήλθε στα 4 δισ. ευρώ και είναι αυξημένη κατά 1,75% σε σχέση με το 2017.

Από την έρευνα της ΕΑΕΕ προκύπτει ότι από το σύνολο των 2,15 δισ. ευρώ που είναι η παραγωγή από ασφαλίσεις ζωής και υγείας, ποσό 1,53 δισ. ευρώ αφορούσε σε ατομικές ασφαλίσεις και 539 εκατ. ευρώ σε ομαδικές ασφαλίσεις. Στις ατομικές ασφαλίσεις, αυξημένο σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2017, καταγράφεται το μερίδιο συμμετοχής των νοσοκομειακών ασφαλίσεων και των προγραμμάτων που συνδέονται με επενδύσεις. Στις ομαδικές ασφαλίσεις, μειώθηκε η αναλογία των ασφαλίσεων δανειοληπτών και των ασφαλίσεων εργαζομένων, δηλαδή των καλύψεων ζωής και των νοσοκομειακών καλύψεων, ενώ αυξήθηκε η αναλογία των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, ο αριθμός των συμβολαίων ζωής παρέμεινε σχετικά σταθερός τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, το 2018 ο κλάδος ασφάλισης ζωής είχε 1.690.972 ατομικά συμβόλαια, ενώ ο αριθμός των ομαδικών συμβολαίων διαμορφώθηκε σε 6.021.

Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν το 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 992 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε ατομικές ασφαλίσεις και 405 εκατ. ευρώ σε ομαδικές ασφαλίσεις. Στις ατομικές ασφαλίσεις αυξήθηκε η αναλογία των αποζημιώσεων για τις ασφαλίσεις υγείας, ενώ αντίθετα μειώθηκε η συμμετοχή των ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις. Στις ομαδικές ασφαλίσεις η αναλογία των αποζημιώσεων μειώθηκε στις ασφαλίσεις δανειοληπτών και εργαζομένων, ενώ αυξήθηκε στα συνταξιοδοτικά προγράμματα.