Αύξηση καθαρών κερδών 20,9% για όμιλο Μυτιληναίου το α΄ τρίμηνο

Αύξηση καθαρών κερδών 20,9% για όμιλο Μυτιληναίου το α΄ τρίμηνο

2' 26" χρόνος ανάγνωσης

Δυναμικά ξεκίνησε η νέα χρονιά για τη «Μυτιληναίος Α.Ε.», με τους τρεις κλάδους δραστηριοτήτων (μεταλλουργία, ενέργεια και υποδομές) να καταγράφουν το πρώτο τρίμηνο του έτους σημαντική βελτίωση οικονομικών μεγεθών. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στο πρώτο τρίμηνο του 2019 ανήλθε σε 513,9 εκατ. ευρώ, έναντι 360,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 42,5%. Aύξηση κατά 19,6% σημείωσαν τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 92 εκατ. ευρώ, έναντι 76,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ η καθαρή κερδοφορία της εταιρείας αυξήθηκε κατά 20,9% και διαμορφώθηκε στα 49,7 εκατ. ευρώ, έναντι 41,1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2018. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,348 ευρώ, έναντι 0,288 ευρώ.

Οδηγός των ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε χθες η «Μυτιληναίος Α.Ε.» είναι οι τομείς μεταλλουργίας και ενέργειας. Ο τομέας της μεταλλουργίας, παρά τη μειωμένη τιμή LME κατά 14% αλλά και την ενδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ, κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του έτους ισχυρές επιδόσεις, αντίστοιχες του πρώτου τριμήνου του 2018. Σε αυτό συνέβαλαν η βελτίωση της παραγωγικότητας και ο αυστηρός έλεγχος του κόστους παραγωγής σε συνδυασμό με την επιτυχημένη πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων τόσο αναφορικά με την έκθεση του LME όσο και στην ισοτιμία ευρώ – δολαρίου ΗΠΑ.

Τις μεγαλύτερες επιδόσεις, ωστόσο, είχε στο τρίμηνο ο τομέας της ενέργειας. Η παραγωγή των μονάδων ηλεκτρισμού της εταιρείας αυξήθηκε κατά 23,4% στις 1,44 TWh σε σύγκριση με την παραγωγή του πρώτου τριμήνου του 2018, ενώ αύξηση κατά 84% σημείωσε και η παραγωγή από ΑΠΕ, λόγω της αυξημένης εγκατεστημένης δυναμικότητας κατά 48 MW αλλά και των ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών. Σημειώνεται ότι επιπλέον 34,45 MW είναι υπό κατασκευή και αναμένεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια του έτους. Η συνολική παραγωγή από θερμικές και ανανεώσιμες μονάδες της εταιρείας ανήλθε σε 1,56 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 11,6% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα (συμπεριλαμβανομένων των καθαρών εισαγωγών), διασφαλίζοντας την επαρκή λειτουργία του. Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας στην προμήθεια αυξήθηκε σε 4,69% τον Μάρτιο του 2019, από 4% στο τέλος του 2018.

Τόσο στον τομέα του ηλεκτρισμού όσο και σε αυτόν της μεταλλουργίας η εταιρεία επωφελείται από τη δυνατότητα εισαγωγής φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Στο πρώτο τρίμηνο του έτους, η «Μυτιληναίος Α.Ε.» πραγματοποίησε εισαγωγή τεσσάρων φορτίων LNG, δημιουργώντας ένα πλήρως διαφοροποιημένο «καλάθι», σε τιμές σημαντικά πιο ανταγωνιστικές από το μέσο κόστος αγοράς.

Αυξημένες οικονομικές επιδόσεις πέτυχε το πρώτο τρίμηνο του έτους και ο τομέας Ολοκληρωμένων Εργων και Υποδομών, στηριζόμενος στην εκτέλεση των συμβάσεων που είχαν υπογραφεί το προηγούμενο διάστημα. Οι επιδόσεις του τομέα το 2019, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, θα στηριχθούν σημαντικά στα έργα που έχει αναλάβει στην Γκάνα και την Ισπανία, η υλοποίηση των οποίων έχει ήδη αρχίσει, καθώς και στο Καζαχστάν, που αναμένεται να ξεκινήσει στο δεύτερο τρίμηνο του έτους. Νέα σημαντικά έργα ανακοίνωσε η εταιρεία μέσα στο 2019 στη Σλοβενία και την Ελλάδα, ενώ σε διαδικασία σύναψης σύμβασης βρίσκεται έργο στην Τυνησία.