Πρόγραμμα 2,5 εκατ. για τη στήριξη έργων λογοτεχνικής μετάφρασης

Πρόγραμμα 2,5 εκατ. για τη στήριξη έργων λογοτεχνικής μετάφρασης

3' 19" χρόνος ανάγνωσης

Στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Πολιτισμός», ανακοινώθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Στήριξης έργων λογοτεχνικής μετάφρασης» για το 2019. Η δράση εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, έχει τις ακόλουθες προτεραιότητες:

• Στήριξη της προώθησης της μεταφρασμένης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας.

• Ενθάρρυνση των μεταφράσεων από λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες στα αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και ισπανικά (καστιλιάνικα).

• Ενθάρρυνση της μετάφρασης λιγότερο εκπροσωπούμενων ειδών, όπως έργων που απευθύνονται σε κοινό νεότερης ηλικίας (παιδιά, έφηβοι και νεαροί ενήλικοι), βιβλίων κόμικς/εικονογραφημένων αφηγημάτων, σύντομων ιστοριών (νουβέλες) ή ποίησης.

• Ενθάρρυνση της προώθησης της κατάλληλης χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών τόσο στη διανομή όσο και στην προώθηση των έργων.

• Ενθάρρυνση της μετάφρασης και της προώθησης βιβλίων που κέρδισαν το βραβείο λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

• Μεγαλύτερη προβολή των μεταφραστών. Για τον λόγο αυτό, οι εκδότες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη βιογραφία του μεταφραστή σε κάθε μεταφρασμένο βιβλίο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την πρόσκληση του 2019 ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Για να είναι επιλέξιμοι, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εκδότες ή εκδοτικοί οίκοι εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός», να δραστηριοποιούνται στον τομέα των εκδόσεων με νομική μορφή για τουλάχιστον 2 έτη έως την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Τα επιλέξιμα νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγκατεστημένα σε μία από:

• Τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα (Ε.Ε. L 314 της 30.11.2001, σ. 1).

• Τις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία.

• Τις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία και Νορβηγία.

• Τις χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας: Γεωργία, Μολδαβία, Τυνησία, Ουκρανία, Αρμενία και Κοσσυφοπέδιο.

Επιλεξιμότητα έργων

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, το 2019 οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έργα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Εχουν μέγιστη διάρκεια 2 ετών. Επισημαίνεται ότι η περίοδος επιλεξιμότητας του υποβληθέντος έργου δεν μπορεί να αλληλεπικαλύπτεται με την περίοδο επιλεξιμότητας άλλου έργου από τον ίδιο δικαιούχο, το οποίο έχει επιλεγεί και έχει λάβει επιχορήγηση στο πλαίσιο προηγούμενης πρόσκλησης στον τομέα της λογοτεχνικής μετάφρασης.

• Αποτελούν αντικείμενο αίτησης για ποσό που δεν υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ, που αντιπροσωπεύουν κατ’ ανώτατο όριο το 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

• Συνίστανται στη μετάφραση και στην προώθηση μιας δέσμης 3 έως 10 επιλέξιμων λογοτεχνικών έργων από και προς επιλέξιμες γλώσσες.

• Βασίζονται σε μια στρατηγική μετάφρασης, δημοσίευσης, διανομής και προώθησης της δέσμης μεταφρασμένων λογοτεχνικών έργων.

Τα έργα θα πρέπει επίσης να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις όσον αφορά τα πρωτότυπα έργα (ως πηγή):

• Είναι εξίσου επιλέξιμα τα έργα σε χαρτί ή σε ψηφιακή μορφή (ηλεκτρονικά βιβλία) και τα ηχογραφημένα βιβλία (audiobooks).

• Τα έργα προς μετάφραση και προώθηση πρέπει να είναι έργα με υψηλή λογοτεχνική αξία, ανεξάρτητα από το λογοτεχνικό είδος, όπως μυθιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά έργα, ποιήματα, βιβλία κόμικς και παιδικά λογοτεχνικά βιβλία.

• Τα μη λογοτεχνικά έργα δεν είναι επιλέξιμα, όπως: αυτοβιογραφίες ή βιογραφίες ή δοκίμια χωρίς στοιχεία μυθοπλασίας, τουριστικοί οδηγοί, βιβλία ανθρωπιστικών επιστημών (όπως ιστορικά, φιλοσοφικά, οικονομικά κ.λπ.) και βιβλία που συνδέονται με άλλες επιστήμες (όπως η φυσική, τα μαθηματικά κ.λπ.).

• Τα έργα πρέπει να έχουν ήδη δημοσιευθεί.

• Τα έργα πρέπει να είναι γραμμένα από συγγραφείς που είναι υπήκοοι ή κάτοικοι επιλέξιμης χώρας, με εξαίρεση αυτά που είναι γραμμένα στα λατινικά ή στα αρχαία ελληνικά.

• Τα έργα δεν πρέπει να έχουν μεταφραστεί στο παρελθόν στη γλώσσα της μετάφρασης, εκτός εάν η νέα μετάφραση καλύπτει μια σαφώς αξιολογηθείσα ανάγκη. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι πρέπει να εξηγήσουν τον αναμενόμενο αντίκτυπο στους νέους αναγνώστες και να παρέχουν πειστικές εξηγήσεις σχετικά με την ανάγκη για νέα μετάφραση στη συγκεκριμένη γλώσσα-στόχο.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Στις επιλέξιμες δραστηριότητες περιλαμβάνονται η μετάφραση, δημοσίευση, διανομή και προώθηση ενός συνόλου λογοτεχνικών έργων υψηλής λογοτεχνικής αξίας, ανεξάρτητα από το λογοτεχνικό τους είδος: μυθιστορήματα, σύντομες ιστορίες, θεατρικά έργα, ποιήματα, βιβλία κόμικς και παιδικά βιβλία.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως την 4η Ιουνίου 2019.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης και οι όροι υποβολής της αίτησης είναι διαθέσιμα στο: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-to-literary-translation-projects-2019_en.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.