ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επέκταση δραστηριοτήτων για Attica Bank Properties

Επέκταση δραστηριοτήτων για Attica Bank Properties

Ενεργότερο ρόλο στη διαχείριση των ακινήτων του ομίλου της Τράπεζας Αττικής, αλλά και μερίδιο αγοράς στο σύνολο του κλάδου στην Ελλάδα αναμένεται να διεκδικήσει κατά τη διάρκεια του 2019 η θυγατρική Attica Bank Properties. Ηδη μάλιστα, η εταιρεία διεκδικεί την ανάληψη του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Αξιοποίησης 461 Ακινήτων του Δήμου Αθηναίων», μέσω δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας αναγνωρίζει ως πιθανούς «πελάτες» της και άλλους φορείς του Δημοσίου, όπως το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αλλά και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Επίσης, όπως αναφέρει η διοίκηση της Attica Bank Properties στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2018, αναμένεται η «επεξεργασία και υποβολή πρότασης προς την τράπεζα για τη συμμετοχή ή εισφορά ακινήτων σε εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας (ΑΕΕΑΠ).

Στόχος της πρότασης είναι η αξιοποίηση των επενδυτικών ακινήτων του χαρτοφυλακίου της τράπεζας, μέσω ενός οργανωτικού σχήματος που θα διευκολύνει τα επενδυτικά της σχέδια, ενώ συγχρόνως θα ευνοήσει τη σύναψη συνεργασιών με αντίστοιχες εταιρείες του κλάδου», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, η διοίκηση της Attica Bank Properties εμφανίζεται και εξαιρετικά θετικά στη συμμετοχή της εταιρείας στη σύσταση και διαχείριση ΑΕΕΑΠ τρίτων, πέραν της Τράπεζας Αττικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Τράπεζας Αττικής εκτιμάται ότι προσεγγίζει ή και ξεπερνά τα 160 εκατ. ευρώ και αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από επαγγελματικά ακίνητα, κυρίως γραφεία, καταστήματα και αποθήκες. Πρόκειται για ακίνητα τα οποία κατά κανόνα αποτελούν βασική «πρώτη ύλη» για τη δημιουργία μιας ΑΕΕΑΠ.

Υπενθυμίζεται ότι η Attica Bank Properties αποτελεί πλέον, με βάση και τη σχετική σύμβαση που υπεγράφη στα μέσα του περασμένου Ιουλίου, τον βασικό «πυλώνα» για την αξιοποίηση των ακινήτων της Τράπεζας Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει αναλάβει την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων. Εκτός από την αξιοποίηση ακινήτων μέσω ΑΕΕΑΠ, η διοίκηση της Attica Bank Properties θεωρεί ότι αρκετά ακίνητα της Τράπεζας Αττικής (αλλά και εκείνα που βρίσκονται ως ενέχυρο κόκκινων δανείων πελατών της) θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν είτε μέσω του κλάδου των βραχυχρόνιων μισθώσεων, είτε μέσω του προγράμματος «χρυσή βίζα» για τη χορήγηση αδειών παραμονής σε όσους πολίτες εκτός Ε.Ε. επενδύσουν τουλάχιστον 250.000 ευρώ για την απόκτηση ακινήτων.

Η εταιρεία δρομολογεί επίσης την εντονότερη παρουσία της στους τομείς των εκτιμήσεων ακινήτων, αλλά και στην ανάληψη τεχνικών αξιολογήσεων ακινήτων που καλύπτουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Εκτός από την καταγραφή και αναγνώριση των ακινήτων εκείνων που προσφέρουν τις μεγαλύτερες προοπτικές αξιοποίησης, η εταιρεία έχει προτείνει στη διοίκηση της τράπεζας την ανάπτυξη πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας ακινήτων βάσει του προτύπου ISO50000. Συγκεκριμένα, έχει προταθεί η σύνταξη ενός «οδηγού», ο οποίος θα αξιοποιηθεί για την παροχή υπηρεσιών ενσωμάτωσης πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας, τόσο στα ακίνητα του ομίλου όσο και σε εκείνα τρίτων, όπως φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ελληνικού Δημοσίου.

Παράλληλα, ένα ακόμα έργο που έχει αναλάβει να υλοποιήσει φέτος η εταιρεία αφορά την εξέλιξη της βάσης δεδομένων ακινήτων που χρησιμοποιεί στην παρούσα φάση η Attica Bank για το σύνολο των ακινήτων της και των πελατών της. Πρόκειται για ένα βασικό εργαλείο με το οποίο αναμένεται να γίνει ευκολότερη η διαδικασία διαχείρισης και προώθησης των ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος.