ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση πωλήσεων και κερδοφορίας για τον όμιλο Vivartia

Ενίσχυση πωλήσεων και κερδοφορίας για τον όμιλο Vivartia

Με κέρδη, και μάλιστα σημαντικά αυξημένα σε σχέση με το 2017, έκλεισε το 2018 για τον όμιλο Vivartia, για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μάλιστα, το 2018 ο όμιλος ενίσχυσε και τις πωλήσεις του, καταγράφοντας θετικό πρόσημο σε όλους τους κλάδους δραστηριοποίησής του.

Καθοριστικό ρόλο, βεβαίως, έχει διαδραματίσει η ενίσχυση της κατανάλωσης, λόγω και της αύξησης του τουρισμού, αλλά και η ευρεία αναδιάρθρωση των δανείων της Vivartia που συμφωνήθηκε πέρυσι, με εξαίρεση ένα μέρος, το οποίο αναμένεται να συμφωνηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της Vivartia, μέλος του ομίλου MIG, οι πωλήσεις της διαμορφώθηκαν το 2018 σε 606,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,1% σε σύγκριση με το 2017. Τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 4,1%, φτάνοντας τα 59,1 εκατ. ευρώ έναντι 56,4 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους εννεαπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 2,8 εκατ. ευρώ από μόλις 300.000 ευρώ το 2017. Υπενθυμίζεται ότι το 2017 ήταν η πρώτη φορά από το 2009 που η Vivartia είχε καταγράψει κερδοφόρο καθαρό αποτέλεσμα, έστω και αναιμικό.

Οι πωλήσεις του κλάδου ΔΕΛΤΑ (γαλακτοκομικά, χυμοί, τσάι) διαμορφώθηκαν σε 244,5 εκατ. ευρώ. Ο κλάδος των κατεψυγμένων τροφίμων, από τους πλέον δυναμικούς, κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 3,8%, διατηρώντας ηγετικά μερίδια και καταγράφοντας λειτουργικά κέρδη ύψους 23,6 εκατ. ευρώ. Ο κλάδος της εστίασης παρουσίασε αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 9,8% σε σχέση με το 2017, που διαμορφώθηκαν σε 180,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά του κέρδη διαμορφώθηκαν σε 15,1 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 14%. 

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, με την αναδιάρθρωση των ομολογιακών δανείων του ομίλου Vivartia που έγινε πέρυσι, ενεκρίθη από τη Eurobank η διευθέτηση λοιπών δανειακών υποχρεώσεων πλέον τόκων του κλάδου εστίασης με την τράπεζα, συνολικού ποσού 12,39 εκατ. ευρώ, η οποία είναι σε φάση υλοποίησης και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου 2019. Οι βασικοί όροι των δανείων θα περιλαμβάνουν την επιμήκυνση της διάρκειας των δανείων για έξι χρόνια από τις 31/12/2018 και ουσιαστική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους στο πλαίσιο που έχει οριοθετηθεί από τα κοινοπρακτικά δάνεια.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω έγκρισης, ποσό 8,37 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκε στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου από τις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.

Για το 2019 προτεραιότητες της διοίκησης είναι η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας των θυγατρικών εταιρειών, η διατήρηση της ηγετικής θέσης τους στις αγορές που δραστηριοποιούνται, η καινοτομία και η ενίσχυση των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων.