ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η τιτλοποίηση δεν είναι λύση για όλες τις τράπεζες

Η τιτλοποίηση δεν είναι λύση για όλες τις τράπεζες

Η τιτλοποίηση είναι απίθανο να αποτελέσει τη λύση για όλες τις ελληνικές τράπεζες, σημειώνει η Morgan Stanley σε νέα έκθεσή της, επισημαίνοντας ότι αν και ένα «ανοδικό κύμα» έχει παρασύρει υψηλότερα όλες τις μετοχές του κλάδου από την αρχή του έτους, ωστόσο αυτό δεν δικαιολογείται από τα θεμελιώδη μεγέθη.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει, οι τιμές των ελληνικών τραπεζικών μετοχών έχουν ενισχυθεί φέτος κατά 13%-94%, καθώς η αγορά προεξοφλεί ταχύτερη λύση στο θέμα της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, ωστόσο οι μετοχές δεν αποτιμούν την επικείμενη απόκλιση στην εξυγίανση των ισολογισμών.

Η τιτλοποίηση αποτελεί ένα εργαλείο-κλειδί για τις ελληνικές τράπεζες, δεν αναμένεται όμως να επωφεληθούν όλες οι τράπεζες από αυτή τη διαδικασία. Το σχέδιο μετασχηματισμού της Eurobank αντιπροσωπεύει τον πιο ελκυστικό «οδικό χάρτη» προς την ανάκαμψη, αλλά η προσέγγιση αυτή είναι απίθανο να αποτελεί τη λύση για όλες τις τράπεζες. Η ανάλυση των τραπεζικών ισολογισμών δείχνει πως οι απώλειες από τα NPEs διαβρώνουν γρήγορα το κεφαλαιακό πλεονέκτημα σε όσες τράπεζες τα NPEs δεν είναι επαρκώς καλυμμένα με προβλέψεις.

Ετσι, η Morgan Stanley προχωρεί σε μείωση της σύστασής της για την Alpha Bank σε underweight, τονίζοντας πως η αγορά είναι υπερβολικά επικεντρωμένη στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, CET1, ο οποίος είναι ο υψηλότερος στον κλάδο. Ο CET1 (phased-in) του 17,4% της Alpha θα πρέπει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της κάλυψης των NPEs. Η κάλυψή τους (η χαμηλότερη στην Ελλάδα, στο 48% NPEs) σημαίνει ότι η τιτλοποίηση θα μεταφραζόταν σε πλήγμα για τα ίδια κεφάλαια που θα μπορούσε να καταστήσει αυτό το εργαλείο πολύ ακριβό, κάτι που μπορεί να μην επιτρέψει να γίνει εξυγίανση του ισολογισμού όπως στην Eurobank.

Για την Τράπεζα Πειραιώς, οι επιλογές είναι περιορισμένες, όπως αναφέρει, και υποβαθμίζει επίσης τη σύστασή της σε underweight. Το CET1 στο 14% και η κάλυψη των NPEs στο 49% μπορεί να περιορίσουν την ικανότητα της Πειραιώς να αντιμετωπίσει τα NPEs.

Σε ό,τι αφορά την Eurobank και την Εθνική, τις οποίες αναβαθμίζει σε overweight, η Morgan Stanley επισημαίνει πως και οι δύο μπορούν να επιτύχουν NPEs κάτω του 10% το 2021 με κόστος στα ενσώματα ίδια κεφάλαια, το οποίο ωστόσο είναι διαχειρίσιμο λόγω της ανώτερης κάλυψής τους.