ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ευκαιρίες σε βιομηχανικά ακίνητα και logistics δημιουργεί η τεχνολογία

Ευκαιρίες σε βιομηχανικά ακίνητα και logistics δημιουργεί η τεχνολογία

Επενδυτικές ευκαιρίες και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης αναμένεται να προσδώσουν στην αγορά ακινήτων η εξέλιξη της τεχνολογίας και η υιοθέτηση νέων «εργαλείων», αναφέρει πρόσφατη έρευνα της Deloitte. Συγκεκριμένα, η δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, μέσω της τεχνολογίας, θα ευνοήσει τη βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων και την αύξηση της κερδοφορίας τους, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει την ποιότητα της εμπειρίας του πελάτη, μέσω της διεύρυνσης των προσφερόμενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, μεγάλες ευκαιρίες αναμένεται να δημιουργηθούν κυρίως στον τομέα των βιομηχανικών ακινήτων και των εγκαταστάσεων logistics.

Οπως ανέφερε ο κ. Χρ. Κοσμάς, επικεφαλής εταίρος του τομέα Real Estate στην Deloitte Ελλάδας, «είναι αλήθεια πως μετά μια αρκετά δύσκολη και παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, γεγονός που βιώνουμε και μέσω της καθημερινής δραστηριότητάς μας στον κλάδο του Real Estate. Η αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα ανακάμπτει εμφανίζει σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις, κάτι που φαίνεται από την έντονη κινητικότητα ξένων επενδυτών σε ακίνητα και τουρισμό από το 2014».

Τα τελευταία χρόνια, τα βιομηχανικά ακίνητα (βιομηχανικές αποθήκες και κέντρα διανομής) αναδείχθηκαν στα πιο περιζήτητα περιουσιακά στοιχεία μεταξύ των εμπορικών ακινήτων. Σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte, αυτό συμβαίνει κυρίως χάρη στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, γεγονός που έχει αυξήσει σημαντικά τα έσοδα από ενοικιάσεις και αποδόσεις έναντι άλλων εμπορικών ακινήτων.

Η έκθεση της Deloitte προβλέπει ότι η ευρεία ανάπτυξη των «έξυπνων κτιρίων» θα ωθήσει τις εταιρείες ακινήτων να ψηφιοποιήσουν τα φυσικά περιουσιακά τους στοιχεία. Τα πιθανά πλεονεκτήματα αυτής της εξέλιξης αφορούν, μεταξύ άλλων, την ικανότητα κεντρικής διαχείρισης κτιρίων, τη μείωση του κόστους διαχείρισης, την απόκτηση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, καθώς και τη δημιουργία επιπλέον υπηρεσιών και ευνοϊκών συνθηκών που θα βελτιώσουν την εμπειρία του πελάτη.

Αλλο ένα βασικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι οι αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον και τα ερωτήματα που εγείρονται σχετικά με το μέλλον της τα επόμενα χρόνια, είναι επόμενο να επηρεάσουν και τον κλάδο των ακινήτων. Σύμφωνα με τη Deloitte, οι τάσεις στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθεί η βιομηχανία των ακινήτων το 2019 περιλαμβάνουν την αυξανόμενη σημασία που δίνουν οι οργανισμοί στο περιβάλλον εργασίας και στην ανάγκη για ευέλικτους χώρους εργασίας, οι οποίοι θα προσδίδουν αξία στην εργασία των εργαζομένων.