ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τέσσερα νέα πακέτα ασφάλισης α΄ κατοικίας

Τέσσερα νέα πακέτα ασφάλισης α΄ κατοικίας

Η Εθνική Ασφαλιστική σχεδίασε και δημιούργησε τη νέα σειρά προγραμμάτων ασφάλισης κατοικίας, Full Home, συνεχίζοντας να προσφέρει καινοτόμους λύσεις για την ασφάλιση κατοικίας. Το νέο πρόγραμμα Full Home διατίθεται σε 4 διαφορετικά πακέτα, τα Basic, Extra, Advance και Max.

Το νέο Full Home προσφέρει την πλέον ανταγωνιστική λύση ασφάλισης κατοικίας και παρέχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, με την προσθήκη νέων καλύψεων σε όλα τα πακέτα, από το Basic έως το Max. Επιπλέον, η Εθνική Ασφαλιστική βελτιώνει τις ήδη υπάρχουσες καλύψεις και παρέχει αυξημένα όρια αποζημίωσης, ενώ, ακολουθώντας τη γενικότερη φιλοσοφία των προγραμμάτων Full, δίνει τη δυνατότητα επιλογής πακέτου με ή χωρίς ποσό απαλλαγής, δίνοντας στους πελάτες της την ευελιξία να επιλέξουν τις καλύψεις που επιθυμούν, με εξαιρετικά προσιτό κόστος.

Αναλυτικότερα, οι νέες αλλά και οι διευρυμένες καλύψεις αφορούν πραγματικούς κινδύνους της κατοικίας, όπως βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών, θραύση σωληνώσεων ακόμη και για κτίρια άνω των 30 ετών, ζημιές στην οικοδομή εξαιτίας κλοπής, κλοπή με αντικλείδι, ζημιές από φυσικά φαινόμενα και από χιόνι και ανεμοθύελλα, αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για υλικές ζημιές σε τρίτους σε ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή από καλυπτόμενο κίνδυνο, κάλυψη οικογενειακής και εργοδοτικής αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές με αυξημένα όρια κάλυψης. Οι ασφαλισμένοι της Εθνικής Ασφαλιστικής συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας 24/7 σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης αποκατάστασης ζημιών στην ασφαλισμένη κατοικία τους.