ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι είπαν οι τράπεζες στους επενδυτές

Τι είπαν οι τράπεζες στους επενδυτές

Η βελτίωση της ελληνικής αγοράς το τελευταίο διάστημα καθώς και τα οφέλη από τις συστημικές λύσεις για το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), δηλαδή το σχέδιο του ΤΧΣ ή το σχέδιο της ΤτΕ, αναμένεται να επιταχύνουν τα σχέδια εξυγίανσης των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που δόθηκε κατά τις συναντήσεις που είχε την περασμένη εβδομάδα η Axia με επενδυτές και ανώτερα στελέχη όλων των ελληνικών συστημικών τραπεζών και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Alpha Bank. Οπως επισημάνθηκε κατά τις συναντήσεις, η διοίκηση της Alpha Bank επικεντρώνεται στην επόμενη φάση του επιχειρηματικού της σχεδίου για σημαντική μείωση των NPEs και, όπως τόνισε, στις αρχές του δ΄ τριμήνου του 2019 αναμένεται να ανακοινώσει ένα πιο λεπτομερές σχέδιο, με νέους χρηματοοικονομικούς στόχους. Το τρέχον σχέδιο στοχεύει στη μείωση των NPEs, από 21,7 δισ. ευρώ το 2018, στα 7,4 δισ. ευρώ το 2021. Παράλληλα, η τράπεζα προετοιμάζει την πώληση δύο χαρτοφυλακίων εξασφαλισμένων NPEs στο δ΄ τρίμηνο: ένα χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων 2 δισ. ευρώ και ένα χαρτοφυλάκιο ΜμΕ αξίας 1,8 δισ. ευρώ. Οσον αφορά τις συστημικές λύσεις, το σχέδιο του ΤΧΣ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για χαρτοφυλάκια ΜμΕ και ενυπόθηκα δάνεια, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες για την προετοιμασία των χαρτοφυλακίων για το σχέδιο της ΤτΕ.

Eurobank. Οσον αφορά τη Eurobank, ο κύριος στόχος είναι η ολοκλήρωση του deal με την Grivalia, που αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, ενώ οι νέες μετοχές της Eurobank θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο την επόμενη ημέρα μετά την παύση διαπραγμάτευσης της Grivalia. Οσο για τα NPEs, οι δεσμευτικές προσφορές για το χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων Pillar ύψους 2 δισ. ευρώ αναμένονται σήμερα, όπως σήμερα αναμένεται και η υποβολή των μη δεσμευτικών προσφορών για το χαρτοφυλάκιο ύψους 7,5 δισ. ευρώ και το FPS. Οι τιτλοποιήσεις της τράπεζας και το FPS θα μπορούσαν να αποκτηθούν από έναν επενδυτή. Το υφιστάμενο σχέδιο της τράπεζας τοποθετεί τη μείωση των NPEs στα 3,5 δισ. ευρώ το 2021, ενώ για το 2022 η διοίκηση εκτιμά ότι ο δείκτης NPE θα διαμορφωθεί στο 5%. Παρότι το σχέδιο της Eurobank για τα NPEs δεν χρειάζεται το σχέδιο του ΤΧΣ ή της ΤτΕ, η διοίκηση χαιρετίζει και τα δύο προγράμματα, ενώ το πρώτο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο χαρτοφυλάκιο Cairo και στο Pillar. Τέλος, η τράπεζα δεν σχεδιάζει να δώσει μέρισμα έως το 2021.

Εθνική. Η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας στοχεύει στην επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού NPEs το 2022, με το απόθεμα NPEs να ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ, χωρίς να αυξάνεται η ανάγκη για νέα κεφάλαια. Βραχυπρόθεσμα, τα NPEs θα ανέλθουν στα 4,5 δισ. ευρώ για το 2019, εκ των οποίων τα 2,5 δισ. ευρώ θα προέρχονται από πωλήσεις. Οσον αφορά την κεφαλαιακή θέση του ομίλου, η διοίκηση ανέφερε ότι η διαδικασία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής έλαβε παράταση από την DGComp, ενώ η διερευνητική διαδικασία της επικείμενης συναλλαγής, και ίσως η δημόσια εγγραφή, θα ξεκινήσουν σύντομα. Η διοίκηση στοχεύει να διατηρήσει τον δείκτη CET1 στο 14-16% και μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση τίτλου Tier 2 στα επόμενα τρίμηνα, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Πάντως, το κεφαλαιακό σχέδιο της τράπεζας περιλαμβάνει την έκδοση τίτλων Tier 2 ύψους 1,5 δισ. ευρώ και senior ομολόγων κατά τα επόμενα τρία χρόνια.

Τράπεζα Πειραιώς. Η διοίκηση της Πειραιώς υπογράμμισε πως σχεδιάζει την αύξηση κατά 160-200 μ.β. του κεφαλαιακού δείκτη μέσω της έκδοσης τίτλων Tier 2, της βελτιστοποίησης του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού (RWA), της παραγωγής οργανικών εσόδων, και τη διαχείριση κόστους. Η διοίκηση παρακολουθεί διαρκώς την αγορά για την έκδοση του Tier 2, με το χρονοδιάγραμμα να παραμένει αβέβαιο, αλλά θα γίνει εντός του 2019. Η διοίκηση χαιρετίζει τα σχέδια των ΤΧΣ και ΤτΕ και, αν και το τρέχον σχέδιο του ομίλου δεν εξαρτάται από αυτές, μπορεί να ωφεληθεί από το γεγονός ότι υπάρχουν. Σχετικά με την πώληση της εταιρείας διαχείρισης των NPLs του ομίλου, η διοίκηση απέφυγε να σχολιάσει σχετικά με πιθανές προσφορές που έλαβε από διεθνείς επενδυτές και τόνισε ότι η τράπεζα θα ανακοινώσει επίσημα τη συναλλαγή εάν και όταν συμβεί.