ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιστολή Κιτσάκου για το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Επιστολή Κιτσάκου για το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Αμφισβητεί τα ευρήματα του πορίσματος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ κ. Θεόδωρος Κιτσάκος. Το πόρισμα που εστάλη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών τον Νοέμβριο του 2018 και αποκάλυψε η «Κ» στο φύλλο της προηγούμενης Κυριακής, διαπιστώνει ότι ο κ. Κιτσάκος με τις ενέργειές του και εξαπατώντας το διοικητικό συμβούλιο, προκάλεσε ζημία 33 εκατ. ευρώ στη ΔΕΠΑ.

Με επιστολή του στην «Κ», ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας υποστηρίζει τα εξής:

Στο τέλος του 2010 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της ELFE προς τη ΔΕΠΑ ήταν 42,06 εκατ. ευρώ, ενώ όταν ανέλαβε ο ίδιος, την 1/12/2015 είχαν φτάσει τα 89,76 εκατ.

Οι οφειλές ήταν ουσιαστικά χωρίς εξασφαλίσεις, αφού οι προσημειώσεις υποθηκών ακινήτων από τη ΔΕΠΑ έπονταν προσημειώσεων από άλλους πιστωτές. Συνεπώς, δεν είχε νόημα η αναγκαστική εκτέλεση.

Στη θητεία του ανακόπηκε η αύξηση της οφειλής της ELFE και το χρέος δεν αυξήθηκε κατά κεφάλαιο. Αντίθετα, εισπράχθηκαν 8,5 εκατ. έναντι της οφειλής.

Το αέριο που πήρε η ELFE κατά τη διάρκεια της θητείας του εξοφλήθηκε πλήρως με μεταχρονολογημένες επιταγές τρίτων που εισπράχθηκαν στο σύνολό τους.

Η πώληση φυσικού αερίου κατά την ίδια περίοδο ήταν κερδοφόρος για τη ΔΕΠΑ.

Σε κανέναν βιομηχανικό πελάτη της ΔΕΠΑ δεν πωλήθηκε φυσικό αέριο με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτό που ίσχυε για την ELFE, όπως αναφέρεται στο πόρισμα. Η προσπάθεια να εισπραχθεί το μεγαλύτερο μέρος της οφειλής της ELFE μέσω της μεταβίβασης ακινήτων της στη ΔΕΠΑ είχε συζητηθεί στο δ.σ. και πριν αναλάβει ο ίδιος και μάλιστα είχε αποσταλεί σχέδιο αποδοχής της πρότασης στην ELFE.

Η απαγόρευση μεταβίβασης των συγκεκριμένων ακινήτων από την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος το πληροφορήθηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2016.

Η αποδοχή της πρότασης της ELFE τελούσε υπό την προϋπόθεση της άρσης της απαγόρευσης μεταβίβασης. Αφού αυτό δεν έγινε ποτέ, η πρόταση δεν έγινε δεκτή.

Οι μέτοχοι της ΔΕΠΑ ενημερώνονταν για την εξέλιξη της οφειλής της ELFE κάθε μήνα και το υπ. Ενέργειας σε εβδομαδιαία βάση.

Σε σχέση με τις διαπιστώσεις του πορίσματος για τις επαγγελματικές του σχέσεις με εταιρείες του κ. Λαυρεντιάδη, ο κ. Κιτσάκος σημειώνει πως απασχολήθηκε ως γενικός διευθυντής της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων από την 1η Οκτωβρίου 2009 έως την 8η Φεβρουαρίου 2010, οπότε και απολύθηκε.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ σημειώνει επίσης πως παρά το γεγονός ότι το πόρισμα φέρεται να αφορά τον ίδιο, δεν το έχει στα χέρια του και δεν γνωρίζει το περιεχόμενό του.

Σε κάθε περίπτωση, η «Κ» αποκάλυψε ένα έγγραφο που αφορά σε μια υπόθεση πρόδηλου δημοσίου ενδιαφέροντος, η οποία έχει απασχολήσει επί μακρόν τη Βουλή, τις δικαστικές αρχές και την κοινή γνώμη. Κατά τα λοιπά, αρμόδια να αποφανθεί επ’ αυτού και των όσων αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Κιτσάκος είναι η Δικαιοσύνη.