ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο εξωτερικό στρέφεται η ΕΛ.ΤΕΧ. Ανεμος

Στο εξωτερικό στρέφεται η ΕΛ.ΤΕΧ. Ανεμος

Στις αγορές του εξωτερικού, όπου έχει ήδη αναπτύξει παρουσία η «Ελλάκτωρ» στον τομέα της κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων, αναμένεται να επεκταθεί τους επόμενους μήνες η ΕΛ.ΤΕΧ. Ανεμος. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, αυτή θα είναι μία από τις πρώτες κινήσεις για τη μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων από την επικείμενη συγχώνευση των δύο εταιρειών, μετά και το πράσινο φως που άναψαν οι μέτοχοι των χθεσινών έκτακτων γενικών συνελεύσεων, τόσο της «Ελλάκτωρ» όσο και της «Ανεμος».

Ειδικότερα, η «Ανεμος» αναμένεται να κινηθεί σε επιλεγμένες χώρες, όπου ο όμιλος Ελλάκτωρ εκτελεί φωτοβολταϊκά έργα, διερευνώντας το ενδεχόμενο κατασκευής αιολικών πάρκων είτε για λογαριασμό τρίτων είτε αυτόνομα, μέσω της διαδικασίας της ανάπτυξης, κατασκευής και λειτουργίας νέων πάρκων, πιθανώς και με τη συμμετοχή τοπικών στρατηγικών εταίρων. Σήμερα, ο όμιλος Ελλάκτωρ εκτελεί πληθώρα φωτοβολταϊκών έργων σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ολλανδία, η Αργεντινή, η Αυστραλία, η Βραζιλία και η Χιλή.

Σύμφωνα με τη διοίκηση Καλλιτσάντση, η κίνηση της απορρόφησης της «Ανεμος» εντάσσεται στην προσπάθεια βελτιστοποίησης της εταιρικής δομής του ομίλου. Η ενσωμάτωση του 100% της «Ανεμος» (αντί του 64,5% που ήλεγχε μέχρι σήμερα η «Ελλάκτωρ» και ενοποιούσε στον ισολογισμό της) θα προσφέρει σημαντικές οικονομίες κλίμακας και εξοικονομήσεις σε επίπεδο χρηματοοικονομικού κόστους, διαχειριστικών εξόδων, αλλά και φορολογίας, θα ενισχύσει τις ταμειακές ροές, θα δημιουργήσει μια πιο απλοποιημένη και ευέλικτη διάρθρωση για τον όμιλο και θα ενισχύσει την κεφαλαιακή δομή. Υπενθυμίζεται ότι σε επίπεδο συνεργειών, η διοίκηση του ομίλου έχει προβεί στην εκτίμηση ότι αυτές είναι εφικτό να αγγίξουν ή ακόμα και να ξεπεράσουν τα 45 εκατ. ευρώ, και μάλιστα άμεσα.

Στο πλαίσιο της συγχώνευσης, προβλέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «Ελλάκτωρ» κατά το ποσό των 38,38 εκατ. ευρώ, με την έκδοση 37,27 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,03 ευρώ εκάστη. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο του ομίλου Ελλάκτωρ θα ανέλθει σε 220,7 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 214.272.003 κοινές ονομαστικές μετοχές. Μετά τη συγχώνευση, οι μέτοχοι της «Ελλάκτωρ» θα κατέχουν το 82,606% του νέου ομίλου και εκείνοι της ΕΛ.ΤΕΧ. Ανεμος το 17,394%.

Οπως ανέφερε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της «Ελλάκτωρ», Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, «πρόκειται για ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική μας τους τελευταίους 10 μήνες για την ισχυροποίησή της. Η υπερψήφιση της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου της “Ελλάκτωρ” και μάλιστα με ποσοστό 100%, καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδουν οι μέτοχοι στη συνεισφορά της ΕΛ.ΤΕΧ. Ανεμος στην περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου. Πολύ περισσότερο, επιβεβαιώνει πως ήταν μία πρόταση δίκαιη για τα συμφέροντα των μετόχων και ως προς τους όρους της, αλλά και ως προς τις προοπτικές της». Η διαδικασία της συγχώνευσης αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά εντός του επόμενου μήνα.