ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το σχέδιο προσέλκυσης επενδυτών για την Εθνική Ασφαλιστική

Το σχέδιο προσέλκυσης επενδυτών για την Εθνική Ασφαλιστική

Ενίσχυση κερδοφορίας έως και 84% μέχρι και το 2023 και καταβολή του 95% των κερδών μετά από φόρους ως μέρισμα από το 2020 προβλέπει το επιχειρησιακό πλάνο της Εθνικής Ασφαλιστικής, που επικαιροποιείται στο πλαίσιο επανεκκίνησης της διαδικασίας πώλησης της εταιρείας.

Το σχέδιο που θεωρείται φιλόδοξο καθώς βασίζεται στη σημαντική αύξηση των εργασιών της εταιρείας και στην αύξηση των εσόδων από επενδύσεις, παρά τη συμπίεση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και τις πιέσεις στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, θα αποτελέσει το βασικό business story για την προσέλκυση ενδιαφέροντος από μεγάλους ασφαλιστικούς ομίλους, που, σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου Παύλου Μυλωνά, θα προτιμηθούν έναντι των private equity funds για την εξαγορά του 80% της εταιρείας.

Το χρονοδιάγραμμα της πώλησης, όπως έχει αποκαλύψει η «Κ», προβλέπει το άνοιγμα των data rooms τον Ιούνιο, δηλαδή αμέσως μετά τις εκλογές, την υποβολή δεσμευτικών προσφορών εντός του Οκτωβρίου και την ολοκλήρωση της πώλησης στα τέλη Δεκεμβρίου. Παρά το γεγονός ότι το σχέδιο αναδιοργάνωσης, όπως έχει εγκριθεί από την DG Comp, προβλέπει και τη δυνατότητα δημόσιας εγγραφής, η διοίκηση της ΕΤΕ προκρίνει τη λύση της εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή με στόχο τη μακροπρόθεσμη δέσμευση στην Εθνική Ασφαλιστική, αλλά και την επίτευξη καλύτερης τιμής, στον βαθμό που η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο προεξοφλεί και discount. Να σημειωθεί ότι η ΕΤΕ έχει εγγράψει την Εθνική Ασφαλιστική στα βιβλία της στα 850 εκατ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι η τράπεζα θα «διεκδικήσει» περί τα 680 εκατ. ευρώ για την πώληση του 80%.

Το επιχειρηματικό σχέδιο 2019-2023 που έχει συντάξει η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής προβλέπει ότι η συνολική παραγωγή της εταιρείας θα αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 11,7%. Βασική ώθηση θα δοθεί από τις πωλήσεις μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας, η οποία εκτιμάται ότι το 2023 θα φθάσει τα 230 εκατ. ευρώ από 87 εκατ. ευρώ το 2018 (ετήσιος ρυθμός αύξησης περίπου 21%). Συνολικά οι πωλήσεις του κλάδου ζωής μέσω του bancassurance θα αυξηθούν από τα 123 εκατ. ευρώ το 2018 στα 336 εκατ. το 2023 και των γενικών κλάδων από τα 40 εκατ. στα 46 εκατ. ευρώ.  Από όλα τα δίκτυα τα ασφάλιστρα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από τα 601 εκατ. ευρώ το 2018 στο 1.047 εκατ. ευρώ το 2023, από τα οποία τα 754 εκατ. ευρώ (από 432 εκατ. ευρώ το 2018) θα προέλθουν από τις εργασίες του κλάδου ζωής, ενώ άλλα 293 εκατ. ευρώ (από 169 εκατ. ευρώ το 2018) από τον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων.

Τα κέρδη προ φόρων εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 13%, και από τα 63 εκατ. ευρώ το 2018 θα φθάσουν τα 116 εκατ. ευρώ το 2023. Η αύξηση της κερδοφορίας θα προέλθει από τη βελτίωση του τεχνικού αποτελέσματος με ετήσιο ρυθμό 6,8%, έτσι ώστε από 135 εκατ. ευρώ το 2018 να αυξηθεί στα 187 εκατ. ευρώ το 2023. Οπως σημειώνεται στο επιχειρησιακό πλάνο, η βελτίωση προϋποθέτει τη μείωση του παλαιού ζημιογόνου χαρτοφυλακίου στον κλάδο των νοσοκομειακών προγραμμάτων και την προώθηση σωστά τιμολογημένων προϊόντων, ενώ σημαντική δουλειά θα πρέπει να γίνει και στον κλάδο αυτοκινήτου, μέσω της αύξησης της παραγωγής με ρυθμό 19% ετησίως.

Ενισχυμένα προβλέπονται, με βάση το επιχειρησιακό πλάνο, και τα έσοδα από επενδύσεις μέσω της αύξησης του χαρτοφυλακίου των ομολόγων, που θα αποδώσουν έσοδα 58 εκατ. ευρώ το 2023 από 46 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ η αποπληρωμή του δανείου μειωμένης εξασφάλισης το 2021 θα απαλλάξει την εταιρεία από την επιβάρυνση των τόκων. Το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 7,1% σε ετήσια βάση έως και το 2023 και από τα 2,9 δισ. ευρώ το 2018 θα φθάσει στα 4,2 δισ. ευρώ το 2023. Αντιστοίχως, το ενεργητικό της εταιρείας θα αυξηθεί από τα 3,4 δισ. ευρώ το 2018 στα 4,6 δισ. ευρώ το 2023, ενώ τα ίδια κεφάλαια θα ενισχυθούν κατά 2,6%, και από τα 804 εκατ. ευρώ θα διαμορφωθούν στα 914 εκατ. ευρώ το 2023.

Τα λειτουργικά έξοδα, τέλος, αναμένεται να μείνουν σταθερά έως και το 2023, ενώ το προσωπικό, μετά και την ολοκλήρωση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου, αναμένεται να μειωθεί στα 673 άτομα από 785 το 2018.