ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση εσόδων, κάμψη κερδών για ElvalHalcor

s26_2305elvalhalcor11
s26_2305elvalhalcor

Aύξηση εσόδων και μείωση κερδών παρουσίασε η ElvalHalcor το α΄ τρίμηνο του 2019. Ο όμιλος παρουσίασε κύκλο εργασιών ύψους 551,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 38,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13,5%, και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 16,09 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 26%.

Η μείωση της κερδοφορίας αποδίδεται αποκλειστικά στην υποχώρηση της τιμής των μετάλλων και η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έπληξε τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) κατά περίπου 7,3 εκατ. ευρώ. Χωρίς αυτή, τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (adjusted EBITDA) ανέρχονται σε 37,6 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 3,6% σε σχέση με τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Αντίστοιχα επηρεάζονται τα κέρδη προ φόρων, τα κέρδη μετά από φόρους κ.ο.κ. Η μείωση της κερδοφορίας πάντως περιορίστηκε από το χαμηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος. Η διοίκηση της ElvalHalcor αναφέρει δαπάνες σε τόκους ύψους 6,5 εκατ. ευρώ έναντι 8,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η μείωση αυτή είναι αποτέλεσμα της περυσινής αναχρηματοδότησης μέρους του δανεισμού του ομίλου ElvalHalcor, η οποία περιέλαβε ευνοϊκότερους όρους δανεισμού, όπως χαμηλότερο επιτόκιο.

Αναφορικά με τα έσοδα, σύμφωνα με τη διοίκηση της επιχείρησης, η αύξησή τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση του όγκου πωλήσεων (+3,8%) αλλά και στην αλλαγή του μείγματος των πωλούμενων προϊόντων. Αμφότεροι οι κλάδοι, αλουμινίου και χαλκού, συνέβαλαν θετικά στα έσοδα του ομίλου, με τον κλάδο αλουμινίου (πρώην Elval) να ανέρχεται στα 271 εκατ. ευρώ (+3,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο) και τον κλάδο χαλκού (πρώην Halcor) στα 280 εκατ. ευρώ (+5,2%). Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πωλήσεις δεν επλήγησαν από τα μέτρα Τραμπ με την επιβολή των δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα στις ΗΠΑ. Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι τα μέτρα πλήττουν κυρίως τον κινεζικό ανταγωνισμό, παρά τον ευρωπαϊκό. Η ElvalHalcor, όπως σημειώνουν καλά ενημερωμένες πηγές, δεν αντιμετωπίζει υψηλό ανταγωνισμό από αμερικανικές επιχειρήσεις, όσο από επιχειρήσεις εκτός ΗΠΑ και κυρίως από την Ασία. Ετσι, η τελευταία αύξηση δασμών που επιβλήθηκε όχι μόνον δεν μετρίασε τις πωλήσεις της ελληνικής επιχείρησης, αλλά τις αύξησε.

Πάντως, η μεταβολή της τιμής του αλουμινίου επέφερε το μεγαλύτερο πλήγμα στην κερδοφορία της επιχείρησης. Μείωση της τιμής υπήρξε και στον χαλκό αλλά σε μικρότερο βαθμό.

Το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το εργοστάσιο των σωλήνων χαλκού, που ολοκληρώθηκε κυρίως στο τέλος του 2018. Επίσης, για το πρώτο τρίμηνο του 2019, η ElvalHalcor δαπάνησε περί τα 4,2 εκατ. ευρώ για ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων, αλλά και για νέες επενδύσεις στη θυγατρική εταιρεία Sofia Med.

Σήμερα, πραγματοποιείται η ετήσια τακτική Γ.Σ. των μετόχων της ElvalHalcor και οι τελευταίοι καλούνται να εγκρίνουν τη διανομή μερίσματος 11,25 εκατ. ευρώ ή 0,03 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσης του 2018.