ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζημίες παρά την αύξηση τζίρου για την «Τιτάν» το α΄ τρίμηνο

Ζημίες παρά την αύξηση τζίρου για την «Τιτάν» το α΄ τρίμηνο

Την αισιοδοξία της για τις προοπτικές του ομίλου Τιτάν κατά τη διάρκεια του 2019, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές του εξωτερικού, εξέφρασε χθες η διοίκησή του. Ειδικότερα, στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση δομικών υλικών η οποία συνδέεται με τον τουρισμό θα συνεχίσει να επιδρά θετικά, παρά το γεγονός ότι η εκκίνηση νέων μεγάλων έργων εξακολουθεί να παρουσιάζει καθυστερήσεις. Η διοίκηση εκτιμά ότι ο κατασκευαστικός κλάδος θα επαναδραστηριοποιηθεί μεσοπρόθεσμα, έσω κι αν οι ιδιωτικές κατασκευές κατοικιών παραμείνουν σε χαμηλό επίπεδο και το 2019. Κατά το φετινό πρώτο τρίμηνο, η εισηγμένη ανακοίνωσε χθες την αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 12%, στα 363 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, εξέλιξη που αποδίδεται στη δυναμική της αγοράς των ΗΠΑ και στην ανάκαμψη των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αντιθέτως, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων κι αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν μεν, αλλά μόλις κατά 2%, σε 44 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της δύσκολης συγκυρίας στην Αίγυπτο και στην Τουρκία. Αντιστοίχως, η «Τιτάν» κατέγραψε ζημίες της τάξεως των 6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1 εκατ. ευρώ κατά το περυσινό πρώτο τρίμηνο, λόγω αυξημένων αποσβέσεων και αρνητικών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή κατά τη φετινή χρήση των διεθνών λογιστικών προτύπων ΔΠΧΑ 16 θα επιφέρει θετική επίδραση στα λειτουργικά κέρδη κατά περίπου 13 εκατ. ευρώ.

Οσον αφορά την αγορά των ΗΠΑ, το 2019 ξεκίνησε ιδιαίτερα δυναμικά, καθώς η ζήτηση για δομικά υλικά ήταν υψηλότερη σε σχέση με το 2018 σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η θυγατρική των ΗΠΑ. Θετική επίδραση είχαν και οι ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες, όπως επίσης και η ενδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ. Ετσι, ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 17,5%, στα 224 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 41,8%, στα 41,2 εκατ. ευρώ.

Στην Ελλάδα, η αγορά κατέγραψε άνοδο στις αρχές του έτους, αν και από πολύ χαμηλή αφετηρία, λόγω της πτώσης των τελευταίων ετών. Ωστόσο, όπως τονίζει η διοίκηση του ομίλου, η κατανάλωση στερείται δυναμικής, καθώς η έναρξη νέων μεγάλων έργων εξακολουθεί να καθυστερεί. Παράλληλα, η πραγματοποίηση προγραμματισμένων συντηρήσεων των εγκαταστάσεων κατά το φετινό πρώτο τρίμηνο επιβάρυνε τα αποτελέσματα. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης κατέγραψε άνοδο κατά 6%, σε 56,1 εκατ. ευρώ, ενώ προέκυψαν ζημίες ύψους 0,8 εκατ. ευρώ, από κέρδη 2,1 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στην περιοχή της Νοτιονατολικής Ευρώπης, η συνεχιζόμενη ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου λειτουργεί θετικά για τον όμιλο Τιτάν, ενώ ειδικά φέτος υπήρξε επιπρόσθετη βελτίωση στη ζήτηση, λόγω του ήπιου χειμώνα που επικράτησε στην περιοχή συγκριτικά με το 2018. Ως εκ τούτου, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 48,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 41,4%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 9,1 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της «Τιτάν» προβλέπει περαιτέρω αύξηση των μεγεθών και κατά τη διάρκεια των επόμενων τριμήνων του 2019, αν και με σαφώς ηπιότερο ρυθμό.

Στον αντίποδα, στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου (Αίγυπτος και Τουρκία) προκύπτουν σοβαρές προκλήσεις. Στην Αίγυπτο, η ζήτηση συρρικνώθηκε κατά 7% κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους. Αντιστοίχως, στην Τουρκία η ζήτηση υποχώρησε δραματικά κατά το πρώτο τρίμηνο, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης της χώρας. Συνολικά, ο τομέας της Ανατολικής Μεσογείου εμφάνισε ζημίες ύψους 5,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 8,4 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, ενώ ο τζίρος ανήλθε σε 34,2 εκατ. ευρώ, υποχωρώντας κατά 23,5%.