ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναβάθμιση της Eurobank από τη Fitch

Αναβάθμιση της Eurobank από τη Fitch

Σε CCC+ αναβάθμισε τη Eurobank η Fitch, με θετικές προοπτικές, ενώ επιβεβαίωσε την αξιολόγηση CCC για την Πειραιώς και CCC+ για την Alpha Bank και την Εθνική Τράπεζα, συνεχίζοντας να διατηρεί την αξιολόγηση των ελληνικών συστημικών τραπεζών στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (junk).

Η αναβάθμιση της Eurobank, όπως αναφέρει, έρχεται μετά και την πρόσφατη επιτάχυνση της μείωσης των NPEs, με την τράπεζα να έχει τον χαμηλότερο δείκτη σε σχέση με τις άλλες τράπεζες, ωστόσο παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Η αναβάθμιση επίσης αντικατοπτρίζει το βελτιωμένο προφίλ χρηματοδότησης και ρευστότητας της Eurobank. Οι θετικές προοπτικές που δίνει η Fitch για την τράπεζα αντανακλούν την εκτίμηση ότι η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού θα βελτιωθεί σημαντικά εντός των επόμενων 12 με 24 μηνών, μειώνοντας την πίεση στα κεφάλαια και ενισχύοντας τελικά τη λειτουργική κερδοφορία. H αξιολόγηση της Eurobank θα μπορούσε να αναβαθμιστεί τους επόμενους 12 έως 24 μήνες εάν ολοκληρώσει με επιτυχία τις προγραμματισμένες συμφωνίες τιτλοποίησης NPEs χωρίς να υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος στην κεφαλαιακή θέση της.

Οσον αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, η Fitch αναφέρει πως η αξιολόγησή της αντανακλά την ιδιαίτερα αδύναμη ποιότητα ενεργητικού καθώς και το μεγάλο «βάρος» που φέρουν στο κεφάλαιό της τα NPEs. Πάντως, την ίδια στιγμή λαμβάνει υπόψη το βελτιωμένο προφίλ χρηματοδότησης της τράπεζας λόγω των αυξανόμενων εισροών καταθέσεων, καθώς και τη βελτιωμένη ρευστότητα. Οπως επισημαίνει η Fitch, η ποιότητα ενεργητικού της Πειραιώς θα παραμείνει αδύναμη στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, παρά την αναμενόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Ο στόχος μείωσης των NPEs στο 23% έως τα τέλη του 2021 έχει υψηλό κίνδυνο εκτέλεσης λόγω της χαμηλής κάλυψης και του μεγάλου όγκου των NPEs. Σύμφωνα με τη Fitch, η κερδοφορία της Πειραιώς παραμένει υπό πίεση και παρότι αναμένεται τα επαναλαμβανόμενα κέρδη να βελτιωθούν ελαφρώς, θα παραμείνουν αδύναμα.

Για την Alpha Bank η Fitch αναφέρει ότι η αξιολόγησή της αντικατοπτρίζει την πολύ αδύναμη αλλά βελτιούμενη ποιότητα ενεργητικού και την αυξημένη επιβάρυνση του κεφαλαίου της από τα NPEs. Η αξιολόγηση αντανακλά επίσης τη βελτιωμένη δομή χρηματοδότησης και τη θέση ρευστότητας της τράπεζας, παρότι η τελευταία παραμένει αδύναμη. Αν δεν υπάρξει μια διαρθρωτική λύση για την αντιμετώπιση των NPEs σε επίπεδο κλάδου, η ποιότητα ενεργητικού της Alpha Bank αναμένεται να παραμείνει αδύναμη, όπως προειδοποιεί. Πάντως, αναμένει πως η Alpha, όπως και οι υπόλοιπες τράπεζες, θα επιταχύνει τις προσπάθειες μείωσης των NPEs μέσω πωλήσεων. Η αξιολόγησή της μπορεί να αναβαθμιστεί εάν επιταχύνει τις πωλήσεις NPEs διατηρώντας την κεφαλαιακή θέση της.

Τέλος, όσον αφορά την Εθνική Τράπεζα, ο οίκος επισημαίνει πως η αξιολόγησή της αντανακλά την καλύτερη δομή χρηματοδότησης καθώς και την καλύτερη θέση ρευστότητας σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες. Με βάση το νέο στρατηγικό σχέδιο της τράπεζας για την περίοδο 2019-2022, ο στόχος για τα NPEs είναι η μείωση κάτω του 15% έως το τέλος του 2021 και στο 5% στο τέλος του 2022. Σύμφωνα με τη Fitch, οι στόχοι και για την Εθνική έχουν υψηλούς κινδύνους εκτέλεσης. Πάντως, τα υψηλά επίπεδα κάλυψης μπορούν να αντισταθμίσουν τους κινδύνους της διάβρωσης του κεφαλαίου από πιθανές ζημίες στα NPEs. H ικανότητα της Εθνικής Τράπεζας να δημιουργεί εσωτερικά κεφάλαια είναι υποτονική λόγω του «βάρους» των NPEs, ωστόσο η κερδοφορία μπορεί να βελτιωθεί σταδιακά καθώς βελτιώνεται η ποιότητα ενεργητικού και η τράπεζα εκτελεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης.