ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για το έργο της μεγάλης διασύνδεσης της Κρήτης

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για το έργο της μεγάλης διασύνδεσης της Κρήτης

Στη διάθεση των ενδιαφερόμενων επενδυτών βρίσκονται από την περασμένη Παρασκευή και μέχρι τις 22 Ιουλίου –εάν δεν δοθεί παράταση λόγω της διαμεσολάβησης των εθνικών εκλογών– τα τεύχη των προδιαγραφών για το έργο της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική. Τη δημοσίευση της προκήρυξης κοινοποίησε το υπουργείο Ενέργειας, με τον υπουργό Γιώργο Σταθάκη να επισημαίνει ότι «ξεπεράστηκαν οι γκρίζες θεσμικές ζώνες για το καθεστώς του πρότζεκτ και ανοίγει πλέον ένας καθαρός διάδρομος για την υλοποίησή του» και τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ Μανούσο Μανουσάκη να δηλώνει ότι για να επιτευχθεί το χρονοδιάγραμμα, «απαιτείται η συνδρομή όλων των ενδιαφερόμενων μερών –εντός και εκτός συνόρων– για να καταστεί αυτό εφικτό», αναφορά που συνδέεται με πιθανές καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν από τις νομικές προσφυγές του Euroasia και πιθανή διερεύνηση μελλοντικά του θεσμικού πλαισίου προώθησης του έργου από την Κομισιόν. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 915 εκατ. ευρώ, προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022.

Η διακήρυξη για τα καλωδιακά τμήματα (προϋπολογισμός 600 εκατ. ευρώ) αφορά τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση δύο υποβρύχιων καλωδιακών συστημάτων (ανατολικό και δυτικό κύκλωμα, 2 x 500 MW), των υπόγειων καλωδιακών τμημάτων και των οπτικών ινών. Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει στις 8 Ιουλίου. Η αρχιτεκτονική των διαγωνισμών, σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές που προβλέπονται για τέτοιου είδους έργα διεθνώς, με στόχο την προώθηση του ανταγωνισμού και την επίτευξη των καλύτερων οικονομικών και τεχνικών όρων για το κάθε τμήμα.

Η διακήρυξη για τους σταθμούς μετατροπής εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος (προϋπολογισμός 315 εκατ. ευρώ) περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση δύο σταθμών μετατροπής και ενός υποσταθμού GIS. Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών λήγει στις 22 Ιουλίου. Η ολοκλήρωση της διπλής ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Πελοπόννησο, που βρίσκεται εν εξελίξει, και με την Αττική θα απαλλάξει τα ελληνικά νοικοκυριά σε όλη τη χώρα από χρεώσεις ΥΚΩ 300-400 εκατ. ευρώ ετησίως, καθώς περιορίζεται σημαντικά το κόστος ενέργειας, επιτρέποντας την ελάφρυνση των λογαριασμών.

Επιπλέον, ανοίγει χώρος για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από καθαρότερες πηγές ενέργειας και αμφίδρομη μεταφορά του μέσω των καλωδίων.