ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανεβάζει ταχύτητα ο τραπεζικός δανεισμός προς τις επιχειρήσεις

Ανεβάζει ταχύτητα ο τραπεζικός δανεισμός προς τις επιχειρήσεις

Θετικό πρόσημο καταγράφει σταθερά από την αρχή του έτους η χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων, επιβεβαιώνοντας τη δειλή ανάκαμψη των χορηγήσεων, καθώς βελτιώνονται οι συνθήκες στην οικονομία και αποκαθίσταται η ρευστότητα των τραπεζών. Αν και τα υπόλοιπα των δανείων έχουν μειωθεί αισθητά εξαιτίας των διαγραφών και των πωλήσεων που πραγματοποιούν οι τράπεζες, ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης ειδικά σε ό,τι αφορά τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, δηλαδή τις επιχειρήσεις του παραγωγικού τομέα της οικονομίας, εμφανίζεται θετικός από την αρχή του 2019. Σε θετικό έδαφος –αν και με υποτονικότερη τάση– κινείται και η ροή χρηματοδότησης, δηλαδή τα νέα δάνεια που δόθηκαν αφού αφαιρεθούν οι αποπληρωμές δανείων, αλλά οι τομείς που δείχνουν δυναμική για νέο δανεισμό είναι περιορισμένοι και αφορούν κυρίως τον τουρισμό και τη ναυτιλία.

Να σημειωθεί ότι καθώς εντείνεται η προσπάθεια των τραπεζών για μείωση των κόκκινων δανείων, οι διαγραφές που πραγματοποιούνται αλλά και οι πωλήσεις, έχουν οδηγήσει σε δραματική συρρίκνωση του υπολοίπου των χορηγήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο τετράμηνο του έτους τα υπόλοιπα των δανείων του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν από 170,3 δισ. ευρώ σε 161,5 δισ. ευρώ, ενώ από το 2014 η μείωση φθάνει τα 50 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς το σύνολο των επιχειρήσεων διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 2,1%, ενώ σε ό,τι αφορά τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ανήλθε στο 2,6%, εμφανίζοντας σταθερά σημάδια ανάκαμψης από τις αρχές του 2019. Αντίθετα αρνητικός και συγκεκριμένα στο -2,3% διαμορφώθηκε τον Απρίλιο ο ρυθμός χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά, καθώς τα δάνεια τόσο για την αγορά κατοικίας όσο και για τη χρηματοδότηση καταναλωτικών αναγκών παραμένουν λιγοστά κυρίως λόγω της περιορισμένης ζήτησης για τραπεζικό δανεισμό.

Η εικόνα που μεταφέρουν οι τράπεζες είναι ότι η εισροή νέων καταθέσεων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις περίπου 8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, καθιστά πλέον ευκολότερη την πρόσβαση του τραπεζικού συστήματος σε ρευστότητα, ενώ η άντληση ρευστότητας ευνοείται από τη στροφή στη διατραπεζική και τον μηδενισμό του ακριβού ELA, που πέτυχαν όλες οι τράπεζες ήδη από τα τέλη του 2018. Εντούτοις, η ζήτηση από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένει υποτονική και οι νέες χρηματοδοτήσεις κατευθύνονται κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις και στις συμφωνίες που συνδέονται με ιδιωτικοποιήσεις.

Οι προϋπολογισμοί των τραπεζών ανεβάζουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα στα 15 δισ. ευρώ περίπου για το 2019, στόχος ωστόσο που προϋποθέτει υψηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης της οικονομίας για να απορροφηθεί. Ο δανεισμός προς τη βιομηχανία που συγκεντρώνει και τα μεγαλύτερα υπόλοιπα δανεισμού, παραμένει ασθενικός με οριακά θετικό πρόσημο της τάξης του 0,5% και συνολικά υπόλοιπα 16,8 δισ. ευρώ, ενώ αρνητικά παραμένουν τα σημάδια από τον τομέα του εμπορίου, η χρηματοδότηση του οποίου υπήρξε αρνητική τον Απρίλιο κατά -0,8% και το υπόλοιπο των δανείων διαμορφώθηκε στα 16,2 δισ. ευρώ.

Μεγάλος ασθενής παραμένει το ελληνικό νοικοκυριό και η ζήτηση για στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια που είναι περιορισμένη. Τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν σημαντική απομόχλευση του χαρτοφυλακίου των στεγαστικών δανείων από τα 69,4 δισ. ευρώ το 2014 στα 55,8 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2019, ενώ ο αρνητικός ρυθμός χρηματοδότησης διευρύνθηκε στο -3%. Αρνητικός είναι ο ρυθμός χρηματοδότησης καταναλωτικών δανείων, που διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο -0,8%, ενώ τα υπόλοιπα της καταναλωτικής πίστης συρρικνώθηκαν στα 18,3 δισ. ευρώ από 26,2 δισ. ευρώ το 2014, καθώς οι νέες χρηματοδοτήσεις αυτού του τύπου εξαντλούνται στα δάνεια για την αγορά αυτοκινήτου.

Αυξήθηκαν κατά 1,5 δισ. οι καταθέσεις

Ενίσχυση των καταθέσεων κατά 1,5 δισ. ευρώ καταγράφηκε τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο, καθώς τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά αύξησαν τα υπόλοιπα που διατηρούσαν στις τράπεζες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 833 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 111,2 δισ. ευρώ και η άνοδος οφείλεται κυρίως στην καταβολή του δώρου του Πάσχα από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Οι καταθέσεις που διατηρούν οι επιχειρήσεις στις τράπεζες αυξήθηκαν κατά 709 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 23,5 δισ. ευρώ και η άνοδος συνδέεται με την άνοδο του ΑΕΠ. Συνολικά από τον περσινό Απρίλιο οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα έχουν ενισχυθεί κατά 7,7 δισ. ευρώ και ανήλθαν στα 134,7 δισ. ευρώ.