ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 623 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Cosmote για το 2018

sta-623-ekat-eyro-ta-kathara-kerdi-tis-cosmote-gia-to-2018-2318835

Μερίσματα-μαμούθ μοιράζουν οι θυγατρικές του ΟΤΕ στη μητρική εταιρεία τους. Η Cosmote θα διανείμει μέρισμα (στον ΟΤΕ) ύψους 730 εκατ. ευρώ, ενώ η ίδια εισέπραξε πριν από λίγες ημέρες μέρισμα 403 εκατ. ευρώ από την πρώην θυγατρική της Telekom Albania. Τα διανεμόμενα κέρδη της Cosmote αναμένεται να συντηρήσουν την υψηλή μερισματική πολιτική του ΟΤΕ, ο οποίος ετοιμάζεται και φέτος να διανείμει στους μετόχους του περί τα 350 εκατ. ευρώ, είτε μέσω μετρητών (σε ποσοστό περίπου 67%) είτε μέσω εξαγοράς ίδιων μετοχών (σε ποσοστό 33%).

Στο μεταξύ, σημαντικές κινήσεις πραγματοποίησε ο όμιλος ΟΤΕ στη Ρουμανία. O OTE, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Cosmote, πρόσφατα προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 800 εκατ. ευρώ στην Telekom Romania Mobile (TRM). Tα κεφάλαια αξιοποιήθηκαν αποκλειστικά στην αποπληρωμή του εσωτερικού δανεισμού, ύψους περίπου 780 εκατ. ευρώ, της ρουμανικής εταιρείας από την ελληνική. Στην πράξη, ο όμιλος ΟΤΕ κεφαλαιοποίησε, κυρίως για φορολογικούς λόγους, τις οφειλές της συνδεδεμένης εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσθηκε και η πώληση της συμμετοχής 70% της Cosmote στην ΤΡΜ στη μητρική εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε., αντί ενός ευρώ.

Πίσω από τις κινήσεις κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης των θυγατρικών του ομίλου ΟΤΕ στη Ρουμανία, πολλοί είναι εκείνοι που διακρίνουν την προετοιμασία εξόδου του ομίλου από τη ρουμανική αγορά. Στο παρελθόν υπήρξαν πληροφορίες για την πώληση των δύο θυγατρικών εταιρειών στη Ρουμανία, οι οποίες ωστόσο δεν επαληθεύτηκαν. Ολα δείχνουν όμως ότι η διοίκηση του ΟΤΕ είναι ανοικτή σε συζητήσεις για την πώληση των θυγατρικών εταιρειών της στη Ρουμανία και ότι όλα είναι ζήτημα χρόνου και τιμήματος για να ολοκληρωθεί η στρατηγική εξόδου του ΟΤΕ από όλες τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος. Στη Ρουμανία ο όμιλος διαθέτει δύο επιχειρήσεις, την Τelekom Romania που ελέγχεται κατά 55% από τον ΟΤΕ και κατά 45% από το ρουμανικό δημόσιο και την TRM η οποία μέχρι πρόσφατα ελεγχόταν από την Cosmote (70%) και την Telekom Romania (30%).

Πέρυσι πάντως η Cosmote είχε μια μάλλον καλή χρονιά. Η εταιρεία, παρόλο που παρουσίασε σταθερά έσοδα σε σχέση με το 2017, εμφάνισε υπέρογκα κέρδη. Ειδικότερα, παρουσίασε έσοδα ύψους 1,12 δισ. ευρώ σημειώνοντας οριακή αύξηση (+0,1%) σε σχέση με πέρυσι. Τα αποτελέσματα αυτά αναφέρονται στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, δηλαδή στις δραστηριότητες της επιχείρησης στην ελληνική αγορά. Η διοίκηση της Cosmote για πρώτη φορά δεν ενοποίησε τα αποτελέσματα της Telekom Albania, η πώληση της οποίας συμφωνήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2019 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του περασμένου μήνα.

Τα λειτουργικά κέρδη της Cosmote ανήλθαν σε 410 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,7%. Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 656 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 346 εκατ. ευρώ το 2017. Μεγάλο μέρος των κερδών της περασμένης χρήσης αλλά και των ζημιών της προπερασμένης έχουν λογιστικό χαρακτήρα. Το 2017 η Cosmote χρεώθηκε με δάνειο ύψους 390 εκατ. ευρώ προς τη θυγατρική της εταιρεία TRM, το οποίο τελικά αντιλογίσθηκε στα οικονομικά αποτελέσματα του 2018. Eτσι, χωρίς αυτές τις έκτακτες λογιστικές εγγραφές, η Cosmote το 2017 έπρεπε να εμφανίσει κέρδη προ φόρων της τάξης των 45 εκατ. ευρώ (αντί ζημίες 345 εκατ. ευρώ που είχε εμφανίσει), ενώ φέτος έπρεπε να εμφανίσει κέρδη προ φόρων της τάξης των 265 εκατ. ευρώ (αντί κέρδη 655 εκατ. ευρώ).

Οπως και να έχει η κατάσταση, τα κέρδη της εταιρείας είναι υπέρογκα και είναι αυτά που θα στηρίξουν τα επόμενα χρόνια τη μερισματική πολιτική της μητρικής, ΟΤΕ Α.Ε. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά από φόρους, πέρυσι, διαμορφώθηκαν σε 623 εκατ. ευρώ, αλλά, συμπεριλαμβάνοντας κέρδη προηγούμενων χρήσεων, θα διανείμει στη μητρική της εταιρεία μέρισμα 730 εκατ. ευρώ.