ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρέμβαση Επιτροπής Ανταγωνισμού για την «Ελμίν Βωξίτες»

Παρέμβαση Επιτροπής Ανταγωνισμού για την «Ελμίν Βωξίτες»

Tην αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας «Ελμίν Βωξίτες» ζήτησε στην ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού ο εισηγητής που διερεύνησε την υπόθεση έπειτα από προσφυγή της «Μυτιληναίος Α.Ε.». Η «Ελμίν» αποτελεί τον βασικό προμηθευτή της «Αλουμίνιον της Ελλάδος», θυγατρικής της «Μυτιληναίος», η οποία προσέφυγε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για το θέμα της τιμής προμήθειας αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μεταλλεύματος. Η ολομέλεια της Επιτροπής θα συνεδριάσει στις 12 Ιουνίου για να εξετάσει την αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, τα οποία θα ισχύσουν μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης.

Σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής, η «Ελμίν Βωξίτες» θα πρέπει να προμηθεύσει τη «Μυτιληναίος» με τις απαιτούμενες ποσότητες βωξίτη για το έτος 2019, αντιστοίχως με τις ποσότητες και σύμφωνα με τους όρους προμήθειας ποσοτήτων μεικτού προϊόντος βωξίτη του 2018, για την αντιμετώπιση του πιθανολογούμενου συστημικού κινδύνου στις σχετικές αγορές.

Εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, η «Ελμίν» θα πρέπει να καλέσει σε διαπραγματεύσεις τη «Μυτιληναίος» για την άμεση τροποποίηση της ισχύουσας μεταξύ τους σύμβασης και να κοινοποιήσει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού αποδεικτικά των προαναφερόμενων ενεργειών της εντός 10 ημερών από την περάτωσή τους.

Παράλληλα, η «Ελμίν» θα πρέπει να εκκινήσει διαπραγματεύσεις με τη «Μυτιληναίος», με σκοπό την υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια βωξίτη, ικανή να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της «Μυτιληναίος» και της κατάντη αγοράς για την περίοδο μετά τη λήξη της ισχύουσας σύμβασης.

Η διαπραγμάτευση θα πρέπει να ξεκινήσει εντός 10 ημερών από την λήψη των ασφαλιστικών μέτρων και να ολοκληρωθεί σε διάστημα δύο μηνών.

Οι δύο εταιρείες καλούνται τέλος να εκκινήσουν τις απαιτούμενες ενέργειες για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων που κατέχουν από κοινού, εντός 10 ημερών από την κοινοποίησης της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων.