ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πωλήσεις, τιτλοποιήσεις δανείων 4,7 δισ. σχεδιάζει η Alpha Bank

Πωλήσεις, τιτλοποιήσεις δανείων 4,7 δισ. σχεδιάζει η Alpha Bank

Κέρδη μετά από φόρους 27,5 εκατ. ευρώ, έναντι 65,4 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2018, σημείωσε κατά το α΄ τρίμηνο του έτους η Alpha Bank. Το τελικό αποτέλεσμα είναι επηρεασμένο από τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους, το ύψος των οποίων διαμορφώθηκε στα 388,4 εκατ. ευρώ, καθώς και της μείωσης των εσόδων από προμήθειες, το ύψος των οποίων διαμορφώθηκε στα 70,2 εκατ. ευρώ. Αρνητικά στο τελικό αποτέλεσμα επέδρασε και η μείωση των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις, που υποχώρησαν στα 73,8 εκατ. ευρώ, έναντι 186,1 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2018.

Σε δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Βασίλης Ψάλτης σημειώνει ότι «η Alpha Bank πέτυχε κερδοφόρο επίδοση στο α΄ τρίμηνο του 2019, παρά τις προκλήσεις στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, δεδομένης της συνεχιζόμενης απομόχλευσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας». Οπως υπογραμμίζει, «η μείωση των εσόδων αντισταθμίστηκε από τη συνεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους σε συνδυασμό με την αποκλιμάκωση των προβλέψεων για την κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων».

Συγκεκριμένα, τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 3,5% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της μείωσης των γενικών εξόδων, και διαμορφώθηκαν σε 256,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις μειώθηκαν στα 178,3 εκατ. ευρώ έναντι 668,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 9% σε τριμηνιαία βάση (12,5% σε ετήσια βάση), καθώς επηρεάστηκαν αρνητικά από τη μείωση των μέσων υπολοίπων χορηγήσεων – ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της πώλησης χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2018 και των αυξημένων προβλέψεων του δ΄ τριμήνου, καθώς και λόγω της μείωσης των περιθωρίων χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες μειώθηκαν κατά 18% σε τριμηνιαία βάση (15,6% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων που προήλθαν από την έκδοση ομολόγων και κοινοπρακτικών δανείων καθώς και από την αύξηση των συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών κατά το δ΄ τρίμηνο 2018, τα οποία ενίσχυσαν τη βάση σύγκρισης.

Οπως προκύπτει από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων τριμήνου στους επενδυτές, η διοίκηση της Alpha Bank προγραμματίζει κατά το επόμενο 12μηνο πωλήσεις και τιτλοποιήσεις δανείων ύψους 4,7 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, δρομολογεί την πώληση δανείου 100 εκατ. ευρώ από το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, την πώληση ενός χαρτοφυλακίου ύψους 1,9 δισ. ευρώ με την επωνυμία Nepture, που περιλαμβάνει δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εξασφαλίσεις σε ακίνητα και την τιτλοποίηση ενός χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων ύψους 1,9 δισ. ευρώ με την επωνυμία Orion. Και οι δύο συναλλαγές θα ξεκινήσουν τις επόμενες εβδομάδες, ενώ η ολοκλήρωσή τους αναμένεται έως το τέλος του 2019. Τέλος, έως το α’ τρίμηνο του 2020 θα έχει ολοκληρωθεί η πώληση ενός χαρτοφυλακίου καταναλωτικών δανείων και δανείων προς πολύ μικρές επιχειρήσεις χωρίς εξασφαλίσεις, ύψους 800 εκατ. ευρώ. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 200 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα αναδιαρθρώσεων, εκκαθαρίσεων και διαγραφών, και διαμορφώθηκαν στο τέλος Μαρτίου στα  21,7 δισ. ευρώ. Ο δείκτης των NPEs σε επίπεδο ομίλου διαμορφώθηκε σε 48,9%, ενώ ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανήλθε σε 47%.

Οι χορηγήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 51,8 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 600 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, ενώ τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 44,4 δισ. ευρώ. Οι συνολικές καταθέσεις του ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 200 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 38,9 δισ. ευρώ. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα  αυξήθηκαν κατά 300 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 33 δισ.  ευρώ, ενώ σε ετήσια βάση οι καταθέσεις στη Ελλάδα σημείωσαν αύξηση κατά 2,7 δισ. ευρώ.