ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 27 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο από τη Eurobank

Κέρδη 27 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο από τη Eurobank

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 27 εκατ. ευρώ, έναντι 57 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, κατέγραψε η Eurobank στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2019, στηριζόμενη κυρίως στην οργανική κερδοφορία και στις δραστηριότητες του εξωτερικού που συνεισέφεραν καθαρά κέρδη 36 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,6% σε ετήσια βάση.

Οπως υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Φωκίων Καραβίας, «η τράπεζα βρίσκεται σε σταθερή πορεία κερδοφορίας, με προ προβλέψεων κέρδη στα 205 εκατ. ευρώ, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις» και το αποτέλεσμα, όπως σημειώνει, «είναι υποστηρικτικό των προσπαθειών της διοίκησης». Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου της Eurobank, «το 2019 αποτελεί χρονιά-ορόσημο, καθώς υλοποιείται εντός του χρονοδιαγράμματος το σχέδιο μετασχηματισμού και επιτάχυνσης της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Η πρώτη φάση του σχεδίου έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία με τη συγχώνευση της Grivalia, που ενισχύει σημαντικά την κεφαλαιακή θέση της τράπεζας, αποφέρει αξία στους μετόχους και επιτρέπει την ταχύτερη εξυγίανση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων».

Προτεραιότητα παραμένει η υλοποίηση του σχεδίου επιτάχυνσης για την εξυγίανση του ισολογισμού της και, όπως επιβεβαίωσε η διοίκηση του ομίλου κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων στους αναλυτές, έχουν υποβληθεί έξι προσφορές από ενδιαφερόμενους επενδυτές για την τιτλοποίηση των δύο χαρτοφυλακίων Pillar και Cairo (συνολικού ύψους 9,5 δισ. ευρώ) και την πώληση της εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων, την FPS, εκ των οποίων οι τέσσερις αφορούν το σύνολο των συναλλαγών. Αν και δεν διευκρινίστηκε κατά τη χθεσινή παρουσίαση στους αναλυτές, στην τελική φάση έχουν προκριθεί τρεις επενδυτές και συγκεκριμένα η κοινοπραξία Elliott Management-Bain Capital-Cerved, η Fortress και η Pimco, που έχουν υποβάλλει προσφορά και για τις τρεις συναλλαγές, ενώ οι δεσμευτικές προσφορές αναμένονται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Σημειώνεται ότι χθες ο οίκος DBRS ανακοίνωσε προσωρινή αξιολόγηση για τις ομολογίες ανώτερης διαβάθμισης του χαρτοφυλακίου Pillar, καθιστώντας έτσι τη συγκεκριμένη συναλλαγή την πρώτη ελληνική συναλλαγή τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που διαθέτει δημόσια αξιολόγηση. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η επίδραση στα κεφάλαια από τη διπλή τιτλοποίηση υπολογίζεται στο 1,2-1,4 δισ. ευρώ και καλύπτεται από την απορρόφηση της Grivalia, τη μεταβίβαση των τίτλων και την πώληση της FPS, αλλά η τελική εκτίμηση αναμένεται από τον SSM εντός του Ιουνίου.

Σε λειτουργικό επίπεδο, την κερδοφορία των 27 εκατ. ευρώ στήριξαν τα καθαρά έσοδα από τόκους, που διαμορφώθηκαν σε 343 εκατ. ευρώ και ήταν μειωμένα κατά 3,4% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 2,7% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου 2018 και ανήλθαν σε 66 εκατ. ευρώ, λόγω υψηλότερων εσόδων προμηθειών από τις εργασίες του δικτύου καταστημάτων. Τα οργανικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 409 εκατ. ευρώ, έναντι 419 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2018, ενώ τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν σε 423 εκατ. ευρώ, από 452 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, κυρίως λόγω χαμηλότερων εσόδων από συναλλακτικές και λοιπές δραστηριότητες.

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 0,6% σε ενοποιημένη βάση και 2,1% στην Ελλάδα και τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν κατά 4,6% σε ετήσια βάση, στα 191 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν κατά 12%, στα 205 εκατ. ευρώ. Ο σχηματισμός νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) ήταν αρνητικός κατά 115 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2019 και ο δείκτης των NPEs διαμορφώθηκε σε 36,7%, που αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά 150 εκατ. το α΄ τρίμηνο και η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε σε 53,8%. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 1,5%, στα 165 εκατ. ευρώ.

Οι χορηγήσεις και οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν έναντι του δ΄ τριμήνου του 2018 κατά 54 εκατ. και 340 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 91,7%, από 92,6% στο τέλος του 2018.