ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση λειτουργικών κερδών για τον ΑΔΜΗΕ

Αύξηση λειτουργικών κερδών για τον ΑΔΜΗΕ

Υποχώρηση κερδοφορίας και αύξηση εσόδων παρουσίασε ο ΑΔΜΗΕ στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Η εταιρεία ανακοίνωσε χθες αύξηση εσόδων κατά 14,2% στα 64,7 εκατ. ευρώ και μείωση της κερδοφορίας κατά 16,4% στα 26,1 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών περιορίστηκαν κατά 16,2% στα 13,3 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τον ΑΔΜΗΕ, σημειώνεται ότι τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 19,2%, τα χρηματοοικονομικά έσοδα κατά 69,1% και τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 39,4% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία σημειώνει  στη σχετική ανακοίνωσή της ότι τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2018 είχαν επηρεαστεί θετικά από την ad hoc απελευθέρωση πρόβλεψης ύψους 26,6 εκατ. ευρώ, καθώς το Εφετείο Αθηνών απέρριψε την αγωγή του ενάγοντος εργολάβου.

Η εταιρεία στοχεύει στην υλοποίηση επενδύσεων ύψους 4 δισ. ευρώ έως το 2027, με έμφαση στις νησιωτικές διασυνδέσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού, τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Τα λειτουργικά έξοδα, εξαιρουμένων των προβλέψεων και των αποσβέσεων, ανήλθαν σε 19,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,1% σε σύγκριση με πέρυσι, που οφείλεται κυρίως στο αυξημένο εργολαβικό κόστος. Οι αμοιβές προσωπικού ανήλθαν σε 14 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 6,4% που αντανακλά την επίδραση από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που τέθηκε σε εφαρμογή από τον Απρίλιο του 2018. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 17,3% εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 52,6 εκατ. ευρώ. Η διαφορά οφείλεται κυρίως στην απελευθέρωση πρόβλεψης ύψους 26,6 εκατ. ευρώ, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, καθώς το εφετείο απέρριψε την αγωγή του ενάγοντος εργολάβου. Το προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρουμένων των προβλέψεων) αυξήθηκε κατά 19,2% και ανήλθε στα 45,7 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να διαμορφωθεί στο 70,6%.

Τα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διαμορφώθηκαν στα 35,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 5,1 εκατ. ευρώ και ανήλθαν στα 26,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι κατά τη διάρκεια της οποίας η εταιρεία επωφελήθηκε από την ύψους 26,6 εκατ. ευρώ ad hoc απελευθέρωση πρόβλεψης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 2,1 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη σημαντική μείωση των επιτοκίων στο χαρτοφυλάκιο δανείων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.