ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο πακέτο δανείων πώλησε η Πειραιώς

Νέο πακέτο δανείων πώλησε η Πειραιώς

Εναντι τιμήματος 240 εκατ. ευρώ πωλήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς στην Davidson Kempner Capital Management LP, το χαρτοφυλάκιο με την επωνυμία Nemo, που περιλαμβάνει ναυτιλιακά δάνεια.

Οπως ανακοίνωσε η τράπεζα, το χαρτοφυλάκιο Nemo πιστωτικής απαίτησης 535 εκατ. ευρώ (507 εκατ. ευρώ μεικτής λογιστικής αξίας) μεταβιβάστηκε έναντι 240 εκατ.  ευρώ. Η επίδραση της συναλλαγής στα εποπτικά κεφάλαια του ομίλου, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις 31 Μαρτίου 2019, αναμένεται να είναι ουδέτερη, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) της τράπεζας θα μειωθεί κατά περίπου 50 μονάδες βάσης. Η συναλλαγή υπόκειται στις εγκρίσεις από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης και της συναίνεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Πρόκειται για το τρίτο χαρτοφυλάκιο που μεταβιβάζει η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης των κόκκινων δανείων. Εχει προηγηθεί η πώληση του πακέτου Amoeba, που περιελάμβανε δάνεια με εξασφαλίσεις, συνολικής απαίτησης 2 δισ. ευρώ και του πακέτου Arctos, που περιελάμβανε καταναλωτικά δάνεια, χωρίς δηλαδή εξασφαλίσεις, συνολικής απαίτησης 2,2 δισ. ευρώ. Σε τελική φάση είναι επίσης η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου Iris, που περιλαμβάνει δάνεια συνολικής αξίας 1,7 δισ. ευρώ, η αξία των οποίων στα βιβλία της τράπεζας ανέρχεται σε  700 εκατ. ευρώ.

Το σχέδιο εξυγίανσης του ισολογισμού της τράπεζας Πειραιώς, προβλέπει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 15 δισ. ευρώ έως και το 2021 και συγκεκριμένα από τα 26,4 δισ. ευρώ που ήταν το χαρτοφυλάκιο των NPEs στα 11,3 δισ. ευρώ στο τέλος της τριετίας. Μετά τη συμφωνία με την Intrum, ο σουηδικός όμιλος θα αναλάβει την αποκλειστική διαχείριση δανείων ύψους 27 δισ. ευρώ για 10 χρόνια και το πλάνο προβλέπει εμπροσθοβαρή μείωση την προσεχή τριετία, στο πλαίσιο και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η τράπεζα έναντι των εποπτικών αρχών.

Σύμφωνα με το πλάνο που έχει υποβάλει στον SSM, η μείωση θα υλοποιηθεί μέσα από πωλήσεις δανείων ύψους 6,9 δισ. ευρώ, ενώ 8,6 δισ. ευρώ θα αποφέρει η οργανική διαχείριση, 1,2 δισ. ευρώ οι ρευστοποιήσεις και 4,4 δισ. ευρώ θα είναι οι διαγραφές δανείων. Το πλάνο της τράπεζας προβλέπει ότι τα νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα περιοριστούν στα 6 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, το 2019 τα κόκκινα δάνεια θα μειωθούν κατά 3,5 δισ. ευρώ, το 2020 κατά 6,5 δισ. ευρώ και κατά 5 δισ. ευρώ το 2021. Το φιλόδοξο πλάνο βασίζεται στην παραδοχή πως η Intrum επιτυγχάνει υπεραπόδοση της τάξεως του 10% στις χώρες όπου δραστηριοποιείται και, ως εκ τούτου, η επιδιωκόμενη μείωση που αποτυπώνεται στη συμφωνία των δύο μερών αποτελεί ρεαλιστικό σενάριο.

Η συμφωνία με την Intrum προβλέπει τη μεταφορά όλης της μονάδας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Πειραιώς (Recovery Business Unit – RBU) στη νέα εταιρεία που συστήνουν τα δύο μέρη. Στη νέα εταιρεία, η αποτίμηση της οποίας ανέρχεται στα 410 εκατ. ευρώ, η Intrum θα κατέχει το 80%, ενώ το υπόλοιπο 20% διατηρεί η Τράπεζα Πειραιώς. Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη δημιουργία μιας δεύτερης εταιρείας, με την ίδια μετοχική σύνθεση, η οποία θα διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο ακινήτων (Real Estate Owned Assets – REOs) της τράπεζας, αξίας 1 δισ. ευρώ, καθώς και ακίνητα προερχόμενα από τρίτες πηγές.