ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Κατάρ, πρώτη «στάση» της «Αβαξ» στις αγορές της Μέσης Ανατολής

Το Κατάρ, πρώτη «στάση» της «Αβαξ» στις αγορές της Μέσης Ανατολής

Μερίδιο από την «πίτα» των έργων στη Μέση Ανατολή διεκδικεί εκ νέου η «Αβαξ». Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγμένη προχώρησε στην εξαγορά τριών θυγατρικών της πτωχευμένης πρώην μητρικής της εταιρείας, J&P Overseas, προκειμένου να διασφαλίσει την επόμενη μέρα της παρουσίας της στην ευρύτερη περιοχή του Αραβικού κόλπου. Η κίνηση αυτή έγινε μέσω της διαδικασίας της ειδικής διαχείρισης της J&P Overseas, την οποία υλοποιεί η Alvarez & Marsal. Στο πλαίσιο αυτό, η «Αβαξ» επιλέχθηκε μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την απόκτηση των εταιρειών Conspel Construction Specialist Limited, J&P Qatar WLL και Abu Dhabi J&P LLC, που καλύπτουν αποκλειστικά την αγορά του Κατάρ. Συγκεκριμένα, αποκτήθηκε το 100% της πρώτης και το 49% των άλλων δύο εταιρειών. Το υπόλοιπο 51% θα ανήκει σε τοπική εταιρεία του Κατάρ, κατά πάγια επιχειρηματική πρακτική στην εν λόγω χώρα.

Παράλληλα, με την εξαγορά των εταιρειών αυτών, θα αναληφθεί και το χρέος τους, το οποίο αναμένεται να διαμορφωθεί σε περίπου 50 εκατ. ευρώ έως το τέλος του έτους. Η απόκτηση των εταιρειών έγινε μέσω της νεοσύστατης θυγατρικής εταιρείας Avax Middle East Ltd., η οποία υπάγεται στην κυπριακή J&P Avax International Ltd., που με τη σειρά της ανήκει σε ποσοστό 100% στην «Αβαξ». Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019, ο προβλεπόμενος κύκλος εργασιών των εν λόγω εταιρειών αναμένεται να ανέλθει σε 200 εκατ. δολάρια (178 εκατ. ευρώ περίπου). Συνολικά, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων υπολογίζεται σε 250 εκατ. δολάρια.

Με την εν λόγω εξαγορά ο όμιλος της «Αβαξ» καθίσταται παράλληλα μέτοχος πλειοψηφίας με ποσοστό 24% της κοινοπραξίας κατασκευής του έργου «Qatar Foundation Stadium» στο Κατάρ. Το στάδιο είναι συνολικού προϋπολογισμού 650 εκατ. δολαρίων (περίπου 575 εκατ. ευρώ), αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους και θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του προσεχούς Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, που θα διοργανωθεί στο Κατάρ το 2022.

Στόχος της διοίκησης της εισηγμένης είναι να διασφαλιστεί η συνέχεια της παρουσίας της στις αγορές της Μέσης Ανατολής μέσω της διεκδίκησης νέων συμβάσεων έργων μεγάλης κλίμακας. Η έμφαση θα δοθεί στον τομέα των ηλεκτρολογικών έργων, ο οποίος χαρακτηρίζεται από σταθερή ροή δημοπράτησης νέων έργων μεγάλης κλίμακας με σημαντικά περιθώρια κέρδους. Πρόκειται για μια κατηγορία στην οποία η «Αβαξ» έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία, με αποτέλεσμα να μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Παράλληλα, εξυπηρετείται και η στρατηγική της εταιρείας για την όσο το δυνατόν καλύτερη «περιφρούρηση των κεκτημένων» στη Μέση Ανατολή και η διεκδίκηση νέων συμβάσεων εκτός Ελλάδας, καθώς μόνο με τον τρόπο αυτό είναι εφικτή η αποφυγή εμφάνισης νέων ζημιών. Υπενθυμίζεται ότι το 2018 η κερδοφορία της «Αβαξ» επλήγη από τις αναταράξεις που δημιουργήθηκαν στα έργα του εξωτερικού, τα οποία εκτελούνταν σε συνεργασία με τη μητρική J&P Overseas, μετά την κατάρρευση της τελευταίας πριν από λίγους μήνες. Ειδικότερα, δημιουργήθηκαν νέες ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα, ύψους 25,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 10,3 εκατ. ευρώ το 2017. Οπως προκύπτει, τα αποτελέσματα του ομίλου επιβαρύνθηκαν με έκτακτες και μη οργανικές χρεώσεις λόγω διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων και άλλων προβλέψεων ύψους 16,7 εκατ. ευρώ, ενώ το 2017 η αντίστοιχη επιβάρυνση για διαγραφές είχε ανέλθει σε 4,6 εκατ. ευρώ.

Πρόθεση των διοικούντων την εισηγμένη είναι η άμεση λειτουργική ενσωμάτωση των τριών νέων εταιρειών προκειμένου να διεκδικηθούν άμεσα και νέες συμβάσεις έργων, όχι μόνο στο Κατάρ, αλλά και σε άλλες αγορές της Μέσης Ανατολής. Η δε ενσωμάτωση της εξαγοράς θα γίνει στις οικονομικές καταστάσεις της «Αβαξ» για την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του έτους, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρχές, τους πελάτες και τους συνεργάτες των εν λόγω εταιρειών, κάτι που αναμένεται να συμβεί τις προσεχείς εβδομάδες.