ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε το πλάνο εξυγίανσης της Hellenic Steel

Εγκρίθηκε το πλάνο εξυγίανσης της Hellenic Steel

To Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ενέκρινε το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Hellenic Steel. Στρατηγικός επενδυτής είναι η Jordan International, η οποία πρόκειται να εφαρμόσει επενδυτικό πλάνο 100 εκατ. ευρώ. Σε πρώτη φάση, η Hellenic Steel θα λειτουργήσει με 400 εργαζομένους, με την οικονομική στήριξη του νέου επενδυτή. Η αρχική της παραγωγή θα φθάσει τους 350.000 τόνους χάλυβα, αξιοποιώντας το 50% της παραγωγικής δυναμικότητας της βιομηχανίας.

Η Jordan International τα προηγούμενα χρόνια ήταν από τους μεγαλύτερους πελάτες της Hellenic Steel, αγοράζοντας περίπου τη μισή ετήσια παραγωγή της. Η εταιρεία, συμφερόντων των αδερφών Μιλικόφσκι, δραστηριοποιείται στη βιομηχανία της χαλυβουργίας και είναι από τους μεγαλύτερους traders χάλυβα στην Ανατολική Ακτή, με πάνω από 1 εκατ. τόνους ετησίως.

Η εταιρεία πτώχευσε έχοντας ενεργητικό της τάξεως των 17 εκατ. ευρώ, λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η μητρική της ILVA, που εδρεύει στην Ιταλία.

Η Hellenic Steel βρίσκεται σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της, ενώ τα ενσώματα πάγιά της ανέρχονται σε 9,8 εκατ. ευρώ, όταν το σύνολο των υποχρεώσεών της ανέρχεται σε 90,7 εκατ. Δεν έχει όμως οφειλές προς τράπεζες. Το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων, ήτοι ποσό 79,9 εκατ., αφορά υποχρέωση προς την ιδιοκτήτρια ILVA SPA. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, αναμένονται θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές από το 2021 και μετά. Αξίζει να σημειωθεί πως η Hellenic Steel, που ιδρύθηκε το 1963 στη Θεσσαλονίκη από την αμερικανική Republic Steel, το 2005 είχε κύκλο εργασιών 218,47 εκατ., ο οποίος το 2010 είχε υποχωρήσει στα 126,9 εκατ. και το 2012 στα 85,83 εκατ., ενώ οι συσσωρευμένες ζημίες έφθαναν τα 74,57 εκατ. Το 1997, στο εργοστάσιο απασχολούνταν 530 εργαζόμενοι σε μόνιμη βάση και 150 μέσω εργολάβων, αλλά το 2014 είχαν μείνει 270. Το 2017, καταγγέλθηκαν οι συμβάσεις των τελευταίων 32 εργαζομένων της.

Με βάση τη συμφωνία, το ενεργητικό της Hellenic Steel που μεταβιβάζεται αποτελείται από 172 ακίνητα, 357 είδη μηχανολογικού εξοπλισμού και άλλα 36 είδη λοιπού εξοπλισμού, ενώ το μεταβιβαζόμενο παθητικό είναι 6,49 εκατ., με υπόλοιπο τιμήματος σε μετρητά 12 εκατ. ευρώ. Την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη θετική έκβαση στην επίλυση των θεμάτων που καθυστερούσαν την επαναλειτουργία της Hellenic Steel εκφράζει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος. 

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις σημαντικές προσπάθειες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος για την επαναλειτουργία της Hellenic Steel, μιας από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης.