ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο 0,4% του ΑΕΠ υπολογίζει ο ΟΛΠ την ετήσια συνεισφορά του

Στο 0,4% του ΑΕΠ υπολογίζει ο ΟΛΠ την ετήσια συνεισφορά του

Την ετήσια Εκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΟΛΠ Α.Ε. δημοσιοποίησε η διοίκηση του ΟΛΠ. Σε αυτήν αποτυπώνει τις δράσεις και τις πολιτικές που εφαρμόζει καθώς και την επίδρασή τους στην ευρύτερη κοινωνία, στο περιβάλλον και στην τοπική και εθνική οικονομία με βάση σύγχρονα και αυστηρά πρότυπα διαφάνειας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εταιρική υπευθυνότητα, αναφέρει το management της εισηγμένης. Σύμφωνα με την έκθεση, η συνεισφορά του ΟΛΠ στο ΑΕΠ της χώρας υπολογίζεται στο 0,4%, ενώ προκύπτει επίσης πως δημιουργεί άμεσα ή έμμεσα απασχόληση για 3.093 άτομα.

Για το 2018, το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα της ΟΛΠ Α.Ε. εκτιμάται, βάσει στοιχείων της εταιρείας, διεθνών μοντέλων και στατιστικών πηγών, ως εξής:

Καταβλήθηκαν 18,3 εκατ. σε φόρους και 14,3 εκατ. σε ασφαλιστικές εισφορές, ενώ 23.888.827 δαπανήθηκαν σε υποχρεωτικές και μη υποχρεωτικές επενδύσεις, από τα οποία 20.301.000 ήταν σε νέες υποδομές και άλλα 4.836.573 ήταν το αντάλλαγμα παραχώρησης του Δημοσίου. Αλλα 49 εκατ. δαπανήθηκαν συνολικά σε 1.272 τοπικούς και εθνικούς προμηθευτές, ενώ 426 χιλ. επενδύθηκαν σε ενέργειες εταιρικής υπευθυνότητας. Η λειτουργία της ΟΛΠ Α.Ε. έχει δημιουργήσει 1.016 άμεσες θέσεις εργασίας, 1.903 έμμεσες θέσεις εργασίας και 1.190 επαγόμενες θέσεις εργασίας. Αντίστοιχα, πάνω από 4,2 εκατ. επενδύθηκαν για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και 1,8 εκατ. επενδύθηκαν σε υπηρεσίες με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση κατά 11% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου λόγω της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος, που αντιστοιχεί σε μείωση 600tn CO2. Συνολικά, η οικονομική προστιθέμενη αξία της ΟΛΠ Α.Ε. υπολογίζεται πως αναλογεί στο 0,4% του ΑΕΠ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., κάπτεν Fu Chengqiu, σημείωσε πως «η ΟΛΠ Α.Ε. αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι σε κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και μέσα από τη λειτουργία της και τις επιχειρηματικές αποφάσεις της σέβεται, προστατεύει και προωθεί τον θεσμό της εταιρικής υπευθυνότητας».