ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alba: Μαθαίνοντας από την αρχή· Το νέο πρόταγμα στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού

Alba: Μαθαίνοντας από την αρχή· Το νέο πρόταγμα στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού

Η τεχνολογία αλλάζει αδιαμφισβήτητα και θα συνεχίσει να αλλάζει προκαλώντας επανάσταση τόσο στον τρόπο ζωής μας, όσο και στο τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Έχει αντίκτυπο στην κοινωνία, στις επιχειρήσεις αλλά και στον καθένα μας ξεχωριστά, καθώς μας επηρεάζει σε καθημερινή βάση. Ο τρόπος που επικοινωνούμε, συνεργαζόμαστε, εργαζόμαστε, αποκτούμε και εξυπηρετούμε πελάτες επηρεάζεται άμεσα από την τεχνολογία. Οι επιχειρήσεις σήμερα προσπαθούν να κατανοήσουν και να εκμεταλλευτούν τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως για παράδειγμα την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, τα big data, το ίντερνετ των πραγμάτων κ.ά., με στόχο να επεκταθούν σε νέες αγορές, να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους, αλλά και να ανταγωνιστούν με βάση νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Πώς, όμως, οι επιχειρήσεις μπορούν να μείνουν «ζωντανές» και ευέλικτες; Βασικό συστατικό, σύμφωνα με άρθρα και έρευνες στην επιχειρηματική και ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, είναι η οικειοποίηση του λεγόμενου «ψηφιακού μετασχηματισμού» (digital transformation). Μαζί με την ενίσχυση της «ευελιξίας» (business agility) βρίσκονται πολύ ψηλά στις στρατηγικές προτεραιότητες πολλών επιχειρήσεων. Ωστόσο, ό,τι και να πιστεύουμε, δεν είναι οι επιχειρήσεις που πυροδοτούν αυτές τις ραγδαίες αλλαγές, αλλά οι ίδιοι οι άνθρωποι.

Alba: Μαθαίνοντας από την αρχή· Το νέο πρόταγμα στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού-1

Και αυτό είναι κάτι που γνωρίζει καλά το Alba Graduate Business School, The American College of Greece και γι’ αυτό στοχεύει στη μάθηση από την αρχή. Με πρόθεση να ανταποκριθεί στη μεγάλη πρόκληση της ψηφιακής εποχής που είναι η ικανότητά να μαθαίνουμε συνεχώς, το Alba αναγνωρίζει ότι η μαθησιακή ευελιξία είναι το νέο πρόταγμα ώστε να γεφυρώσουμε την απόσταση μεταξύ παλιάς και νέας γνώσης που προκύπτει από τις σαρωτικές αλλαγές που έχει προκαλέσει η ψηφιακή επανάσταση.

Καταξιωμένες επιχειρήσεις βλέπουν επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα να ανατρέπονται από νεοφυείς εταιρίες και τα στελέχη συνειδητοποιούν πως πολύ γρήγορα οι δεξιότητές τους καθίστανται ξεπερασμένες. Σύμφωνα με έρευνα του World Economic Forum, οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι μέχρι το 2022 θα απαιτηθεί να διαφοροποιήσουν κατά μέσο όρο το 42% των ικανοτήτων του προσωπικού τους, ενώ ως μεγαλύτερη πρόκληση των στελεχών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού αναγνωρίζεται η δημιουργία ενός ευέλικτου προσωπικού που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. Με τη γενική παραδοχή ότι οι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες τείνουν να «παλαιώνουν» πιο γρήγορα από ποτέ υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογιών, είναι εύλογο ότι τα στελέχη επιχειρήσεων χρειάζονται επειγόντως ένα νέο εξελικτικό εφόδιο: τη μαθησιακή ευελιξία.

Alba: Μαθαίνοντας από την αρχή· Το νέο πρόταγμα στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού-2

Στοχεύοντας στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας διαρκούς μάθησης και με αποδέκτες τους οργανισμούς, τα ίδια τα στελέχη και τις ομάδες τους, το Alba Graduate Business School παρεμβαίνει ουσιαστικά στη μάθηση και προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν συσταθεί με γνώμονα τα πέντε βήματα της μαθησιακής ευελιξίας, του νέου τρόπου «να μαθαίνεις» στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού:

  1. τη διερεύνηση, δηλαδή την ενεργή ανάμειξη των σπουδαστών με νέα δεδομένα, νέες πληροφορίες, νέα στοιχεία γνώσης.
  2. την ανακάλυψη, με την έννοια της παρατήρησης και εμβάθυνσης σε διαφορετικά ερεθίσματα
  3. τον σχεδιασμό, δηλαδή τη γένεση περιεχομένου, τον πειραματισμό με νέες μεθόδους, αλλά και την προσέγγιση ιδεών.
  4. της εκτίμησης, υπό την έννοια της αναζήτησης νέων αξιών, της σύλληψης νέων προσεγγίσεων και της έμπνευσης για δημιουργία
  5. και του στοχασμού μέσω της αφομοίωσης, νοώντας την αφομοίωση του μωσαϊκού της μάθησης, το μοίρασμα της νέας γνώσης και τη διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους αυτή μπορεί να οδηγήσει στην αποκρυστάλλωση νέων νοημάτων και στη μεταμόρφωση.

Η μαθησιακή ευελιξία προϋποθέτει όχι μόνο να μαθαίνουμε νέα πράγματα, αλλά πολύ περισσότερο να αφήνουμε πίσω μας ό,τι δεν είναι πια λειτουργικό. Πρόκειται για στάση ζωής και όχι απλά για έναν νέο τρόπο εκπαίδευσης. Το Alba έχει αναγνωρίσει τη σημασία του και γι’ αυτό στοχεύει στην καλλιέργεια μίας νοοτροπίας που θα ενισχύει τα κίνητρα για μάθηση και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας που θα διατηρεί το πνεύμα ανοιχτό και δεκτικό. Μίας κουλτούρας που θα ενθαρρύνει τις ομάδες τους να προχωρήσουν και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις προκλήσεις αυτού τού υπό ανατροπή κόσμου, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις βασικές αξίες και παραδόσεις.