ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θωρακισμένη στο νέο ξεκίνημα η Πειραιώς

Θωρακισμένη στο νέο ξεκίνημα η Πειραιώς

H πρόσφατη έξοδος της Τράπεζας Πειραιώς στις αγορές με την επιτυχή έκδοση ομολόγου Tier ΙΙ ύψους 400 εκατ. ευρώ, βρέθηκε στο επίκεντρο της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων. Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου έκανε λόγο για σημαντική επιτυχία, την πρώτη μετά το 2008, που ανοίγει τον δρόμο για ανάλογες εκδόσεις και από τις υπόλοιπες τράπεζες, ενώ όπως εκτίμησε, «η δυναμική που αναπτύσσει η οικονομία θα οδηγήσει σύντομα σε περαιτέρω αναβαθμίσεις από τους ξένους οίκους αξιολόγησης».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Μεγάλου στα οφέλη που θα προκύψουν από τη συμφωνία της τράπεζας με τον σουηδικό όμιλο Intrum, την οποία χαρακτήρισε «ορόσημο» καθώς θα βοηθήσει την Πειραιώς να γίνει πιο αποτελεσματική και αποδοτική, επιταχύνοντας τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας ύψους 27 δισ. ευρώ. «Δημιουργήσαμε κεφάλαιο 800 εκατ. ευρώ για την τράπεζα μέσω της έκδοσης του ομολογιακού και μέσω της συμφωνίας με την Intrum, χωρίς να επιφέρουμε απομείωση στους μετόχους. Στην προσπάθεια αυτή είχαμε τη στήριξη των μετόχων μας, οι οποίοι μάλιστα στην τελική κατανομή έλαβαν λιγότερες μετοχές από όσες ζήτησαν, καθώς θέλαμε να δώσουμε μετοχές και σε άλλους θεσμικούς επενδυτές», σημείωσε ο κ. Μεγάλου.

Με την έκδοση του ομολογιακού και τη συμφωνία με την Intrum, τα βασικά εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς ενισχύονται στο 15,5%, σημαντικά υψηλότερα του ελάχιστου απαιτούμενου ορίου και, όπως προανήγγειλε ο κ. Μεγάλου, η τράπεζα θα προχωρήσει στην αποπληρωμή των CoCos ύψους 160 εκατ. ευρώ στις 2 Δεκεμβρίου 2019, απαλλασσόμενη από το βάρος των υποχρεώσεων έναντι του Δημοσίου μετά την ανακεφαλαιοποίηση του 2015.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς ο Γ. Χαντζηνικολάου τόνισε ότι η τράπεζα είναι έτοιμη να συνδράμει στην ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς και ότι η παρούσα συγκυρία αποτελεί ευκαιρία για ένα «νέο ξεκίνημα». Εκτίμησε ότι το 2019 το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί κατά 1,5%-2%, με κεντρικούς άξονες τις εξαγωγές και την κατανάλωση. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Τράπεζας Πειραιώς, «η εμπιστοσύνη επιστρέφει σταδιακά στο τραπεζικό σύστημα και αυτό φαίνεται στο μέτωπο της ρευστότητας, όπου υπάρχει αύξηση καταθέσεων, στον μηδενισμό του ELA, στον περιορισμό της δανειακής έκθεσης από το ευρωσύστημα και στην ικανοποιητική και αυξανόμενη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές».

Εκτενή αναφορά έκανε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς στις προσπάθειες μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που απέδωσαν το 2018 εκπληρώνοντας τους στόχους που είχε θέσει η τράπεζα στον SSM. Συγκεκριμένα, τα NPEs υποχώρησαν κατά 5 δισ. ευρώ, στα 27 δισ. από 33 δισ. το 2017. Το μισό αυτής της μείωσης προήλθε από πωλήσεις χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων, διευκρίνισε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς στην αύξηση των καταθέσεων κατά 5% σε ετήσιο επίπεδο, από 43 δισ. το 2017 σε 45 δισ. το 2018, παρά την αποεπένδυση από τις θυγατρικές σε Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Αλβανία. Στο μέτωπο των αποτελεσμάτων, το 2018 αποτέλεσε την πρώτη χρονιά έπειτα από πολλά έτη που η Πειραιώς επέστρεψε στην κερδοφορία και, όπως τόνισε ο κ. Μεγάλου, «η πορεία για την αποκατάσταση της κερδοφορίας εξελίσσεται ομαλά».