ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπό ειδική διαχείριση η Ektasis Development

ypo-eidiki-diacheirisi-i-ektasis-development-2325346

Σε εξάντληση όλων των ένδικων μέσων που έχει στη διάθεσή της θα προχωρήσει η διοίκηση της εταιρείας ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων Ektasis Development προκειμένου να ανατρέψει την απόφαση που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με το οποίο η εταιρεία θα πρέπει να υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση δεν στηρίχθηκε σε επί της ουσίας εξέταση της υπόθεσης, παρά μόνο κρίθηκε για τυπικούς λόγους υπέρ των πιστωτριών τραπεζών, λόγω του ότι ο δικηγόρος της Ektasis δεν προχώρησε σε κύρια παρέμβαση στο πλαίσιο της δίκης, παρά μόνο κατέθεσε τα σχετικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς της εταιρείας. Αυτή η παράλειψη, η οποία κρίθηκε από το δικαστήριο ότι δεν έπρεπε να γίνει, εντέλει «στοίχισε» στην Ektasis, παρότι, όπως τονίζει η διοίκηση, από το 2009 έως το 2017 έχουν καταβληθεί κεφάλαια 272 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή οφειλών και άλλων υποχρεώσεων. Παράλληλα, η εταιρεία δεν διαθέτει αρνητικά ίδια κεφάλαια, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι, εφόσον η υπόθεση συζητηθεί στην ουσία της, η έκβαση θα είναι διαφορετική.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση συζητήθηκε τον προηγούμενο Δεκέμβριο, έπειτα από αίτηση που είχαν καταθέσει οι πιστώτριες τράπεζες προκειμένου η εταιρεία να τεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης λόγω οφειλών, που υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 130 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία ήταν από τους ισχυρούς «παίκτες» της εγχώριας αγοράς ακινήτων κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, φτάνοντας στο σημείο να ελέγχει ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων και συμβάσεων leasing αξίας άνω των 390 εκατ. ευρώ. Σήμερα η Ektasis διαθέτει περί τα 31 ακίνητα, εκτιμώμενης αξίας 110 εκατ. ευρώ, ενώ εισπράττει ετησίως ενοίκια της τάξεως των 4 εκατ. ευρώ. Πάντως, το μεγαλύτερο μέρος των ακινήτων αφορά οικόπεδα, τα οποία δεν αποφέρουν κάποιο άμεσο έσοδο στα ταμεία της εταιρείας, παρότι προσφέρουν σημαντικές προοπτικές μελλοντικών υπεραξιών, εφόσον αναπτυχθούν.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης, οι τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν σε υποχρεωτικούς πλειστηριασμούς του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της Ektasis Development, και μάλιστα εντός προθεσμίας 12 μηνών. Αυτό εκτιμάται από ορισμένους ότι εντέλει θα πλήξει το τελικό τίμημα που θα μπορέσουν να εισπράξουν οι τράπεζες, ιδίως από τη στιγμή που οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα γνωρίζουν τη χρονική πίεση των πιστωτών και θα μπορούν να επωφεληθούν διαμορφώνοντας ανάλογα τη στρατηγική τους.