ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Κλείδωσε» η συμφωνία Εnergean – Edison

«Κλείδωσε» η συμφωνία Εnergean – Edison

Την υπογραφή συμφωνίας με την Energean για την πώληση του 100% της Edison Exploration and Production και των θυγατρικών της στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων ανακοίνωσαν η Edison και η Energean. To διοικητικό συμβούλιο της Εdison ενέκρινε τη συναλλαγή στις 3 Ιουλίου. Το τίμημα ανέρχεται σε 750 εκατ. δολάρια, ενώ υπάρχει πρόβλεψη δυνητικού επιπλέον τιμήματος της τάξης των 100 εκατ. δολαρίων, το οποίο θα καταβληθεί μετά την έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου από το θαλάσσιο κοίτασμα «Cassiopeia» στην Ιταλία, που αναμένεται το 2022. Η συναλλαγή περιλαμβάνει επίσης τη μεταβίβαση στον αγοραστή όλων των μελλοντικών υποχρεώσεων παροπλισμού της  Εdison. H ιταλική εταιρεία, όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της, θα δικαιούται επίσης δικαιώματα που σχετίζονται με περαιτέρω πιθανές εξελίξεις στην Αίγυπτο που θα μπορούν να αποφέρουν συνολική αξία κοντά στο 1 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εnergean, η Edison θα λάβει δικαίωμα (royalty) 8% από τα κέρδη της παραγωγής που θα προκύψουν σε νέες ανακαλύψεις, στο πλαίσιο των επικείμενων ερευνητικών γεωτρήσεων στο North Thekah Offshore και στο North East Hap’y Blocks, στη θάλασσα της Αιγύπτου. H εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί με δανεισμό ύψους 600 εκατ. δολαρίων, ενώ ποσό έως 265 εκατ. δολάρια θα αντληθεί από την τοποθέτηση (placement) νέων μετοχών. Το χαρτοφυλάκιο της Edison E&P περιλαμβάνει παραγωγή στην Αίγυπτο, στην Ιταλία, στην Αλγερία, στο Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Θάλασσα) και στην Κροατία, κοιτάσματα σε ανάπτυξη σε Αίγυπτο, Ιταλία και Νορβηγία, καθώς και ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο έρευνας στην Ευρώπη. Η απόκτηση της Edison E&P προσθέτει στον όμιλο της Energean βεβαιωμένα (2P) αποθέματα 292 εκατ. βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου, καθώς και ημερήσια παραγωγή 69.000 βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου με βάση τα στοιχεία του 2018.

Η Energean θα έχει βεβαιωμένα (2P) αποθέματα 639 εκατ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου και θα είναι μία από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Τελ Αβίβ. Με βάση τα οικονομικά μεγέθη του 2018, η Edison E&P προσθέτει 434 εκατ. δολάρια στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, καθώς και λειτουργικές ταμειακές ροές 302 εκατ. δολάρια.

Το διοικητικό συμβούλιο της Εdison έχει επιφυλάξει το δικαίωμα να αξιολογήσει το πιθανό κεφαλαιακό πλεόνασμα σε σχέση με τις απαιτήσεις εγγύησης που καλείται να καλύψει από τις άλλες στρατηγικές δραστηριότητες της εταιρείας. Αυτό, ενόψει της ενδεχόμενης μείωσης του κοινού κεφαλαίου έναντι κάλυψης προηγούμενων ζημιών, καθώς και εκείνων που θα καταχωριστούν στις οικονομικές καταστάσεις του 2019. Σε ό,τι αφορά το αποκτηθέν προσωπικό της Edison Exploration and Production, που αριθμεί 282 άτομα, η  Εnergean έχει δεσμευθεί για την προστασία του βάσει των κανόνων απασχόλησης και τις υφιστάμενες πρακτικές της αγοράς στις διάφορες χώρες. Το κλείσιμο της συναλλαγής αναμένεται μέχρι το τέλος του 2019 και υπόκειται στις συνήθεις εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών.

Η  Εdison θα διαθέσει τους πόρους που θα προκύψουν από αυτή τη συναλλαγή για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της στις ΑΠΕ και στις λιανικές αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, όπως και στις υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης. «Η εξαγορά εξελίσσει πλέον την Energean σε πολυεθνική, καθετοποιημένη εταιρεία έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, με μέγεθος, με σημαντικές ταμειακές ροές, με ισχυρή ανάπτυξη και έτοιμη να εκμεταλλευθεί νέες ευκαιρίες. Η  Εdison  E&P προσθέτει στην Energean εξαιρετική ομάδα, που ενισχύει σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό μας και είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε όλοι μαζί, καθώς οικοδομούμε πάνω στις πολλαπλές ευκαιρίες που παρουσιάζονται μπροστά μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Εnergean Μαθιός Ρήγας.