ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το επιχειρηματικό σχέδιο που φέρονται να απέρριψαν οι πιστωτές

Το επιχειρηματικό σχέδιο που φέρονται να απέρριψαν οι πιστωτές

Προκειμένου να πείσει τις τράπεζες να μην προχωρήσουν τη δικαστική διαδικασία για ειδική διαχείριση, η οικογένεια Ευθυμίου κατέθεσε στις αρχές Δεκεμβρίου 2018 επιχειρηματικό σχέδιο για την περίοδο 2019-2031, το οποίο είχε εκπονήσει η εταιρεία συμβούλων Mazars, σε συνεργασία με την  Arbitrage Real Estate Advisors, η οποία αποτελεί ανεξάρτητο πιστοποιημένο σύμβουλο ακινήτων. Στο προταθέν σχέδιο, στο οποίο εντασσόταν και η συγγενής εταιρεία Abstract Ακινήτων, παρουσιαζόταν ένα πρόγραμμα σταδιακής αξιοποίησης και ρευστοποίησης της περιουσίας της Ektasis Development από το οποίο προέκυπτε «ότι είναι εφικτή όχι μόνον η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων, όχι μόνο η ικανοποίηση των προμηθευτών μας και του Δημοσίου, αλλά και η διάσωση των επιχειρήσεών μας και των θέσεων εργασίας που γεννώνται από τη λειτουργία μας».

Το σχέδιο προέβλεπε την εκμετάλλευση των υφιστάμενων κτιρίων αλλά και την ανέγερση ακινήτων σε οκτώ από τα οικόπεδα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των Ektasis και Abstract, τα οποία αρχικώς θα εκμισθωθούν και εν συνεχεία θα πωληθούν. Συγκεκριμένα, προβλεπόταν, μεταξύ άλλων, η κατασκευή κτιρίων γραφείων ή κτιρίων για άλλες εμπορικές χρήσεις σε μεγάλο οικόπεδο που διαθέτει η εταιρεία στο Μαρούσι (Χειμάρρας 10-12), στη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως στο Περιστέρι, στην οδό Κυριαζή 18 στην Κηφισιά, στον κόμβο Καλυφτάκη επί της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, στην Πεύκη (Αμαρουσίου 38), στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, αλλά και στον Πειραιά, καθώς και σε έτερο αξιόλογο οικόπεδο στο Μαρούσι (λεωφ. Κηφισίας και Ηρώδου Αττικού).

Στην πλευρά Ευθυμίου υποστηρίζουν πως η αξιοποίηση των συγκεκριμένων οικοπέδων θα έφερνε έσοδα σημαντικά μεγαλύτερα από αυτά που θα προσπόριζε η πώλησή τους και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και διπλάσια σε σχέση με τα προερχόμενα έσοδα από τη βίαιη ρευστοποίηση και πώλησή τους στην τρέχουσα εμπορική αξία. Παρουσιάζουν, μάλιστα, και επιστολή της επενδυτικής εταιρείας Dromeus Capital με την οποία η τελευταία εκδήλωνε το ενδιαφέρον της για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης ενός κεντρικού κτιρίου γραφείων με συνολική έκταση κτιρίου 33.340 τ.μ., επί της οδού Χειμάρρας 10-12 στο Μαρούσι, προσφέροντας χρηματοδότηση 30 εκατ. ευρώ.

Το επιχειρηματικό σχέδιο προέβλεπε πως με τα συγκεκριμένα κεφάλαια θα κατασκευαζόταν το κτίριο στο συγκεκριμένο οικόπεδο καθώς και στο αντίστοιχο της λεωφ. Κηφισίας και Ηρώδου Αττικού στο Μαρούσι, αφού έχουν και τη μεγαλύτερη εμπορική αξία. «Οι επενδύσεις στα υπόλοιπα ακίνητα θα πραγματοποιούνταν με ίδια κεφάλαια της πρώτης εξ ημών, τα οποία θα προέλθουν αρχικώς από έσοδα των μισθωμάτων των υπό στοιχεία Β13 και Β17 ακινήτων (σ.σ. των δύο οικοπέδων στο Μαρούσι), καθώς και από το τίμημα της εν συνεχεία πωλήσεώς τους, ενώ τα ήδη υφιστάμενα ακίνητα, αρχικώς θα εκμισθωθούν αποφέροντα έσοδα μισθωμάτων και εν συνεχεία θα πωληθούν στην εμπορική τους αξία, ενώ κάποια άλλα τα οποία είναι ήδη μισθωμένα θα πωληθούν, αποφέροντας έσοδα διά της εισπράξεως των τιμημάτων της πωλήσεώς τους».

O βασικός λόγος που δεν έκαναν δεκτή την πρόταση οι πιστωτές, ήταν το γεγονός πως η βίαιη πώληση των ακινήτων που συγκροτούν το χαρτοφυλάκιο, σημαντικό μέρος των οποίων δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί, «δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις υφιστάμενες οφειλές προς τις τράπεζες». Αντίθετα, με το σχέδιο που είχε εκπονήσει η Mazars, «είναι απολύτως εφικτή όχι μόνον η εν όλω ικανοποίηση των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεών μας, αλλά ταυτόχρονα και η κάλυψη των χρηματοοικονομικών εξόδων μας, η εν όλω ικανοποίηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών υποχρεώσεων σε εταιρείες Leasing, η εν όλω ικανοποίηση των υποχρεώσεων των εταιρειών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και προς τους προμηθευτές, ενώ εκ παραλλήλου διασωζόμεθα αφενός ως οικονομικές οντότητες και αφετέρου διασώζονται οι προσφερόμενες στο πλαίσιο της λειτουργίας μας θέσεις εργασίας».