ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ακύρωση διαγωνισμού για barcode σε εφημερίδες

Ακύρωση διαγωνισμού για barcode σε εφημερίδες

Οριστικό τέλος σε ακόμη ένα «εμβληματικό» έργο της προηγούμενης κυβέρνησης έβαλε το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.). Πρόκειται για το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Κυκλοφορίας Εντύπων, προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα επέκτασης κατά 50% στα 24 εκατ. ευρώ.

Το έργο προωθήθηκε με επιμονή από τη προηγούμενη κυβέρνηση, με στόχο τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της κυκλοφορίας των εφημερίδων της χώρας. Η απόφαση όμως του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Στ΄ Τμήμα, Πράξη 185/2019 της 05.07.2019) ακυρώνει την υπογραφή της σύμβασης. Σύμφωνα με τη σχετική πράξη, οι προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού έχουν τεθεί κατά παράβαση του ν. 4412/2016, καθώς και «των θεμελιωδών αρχών του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, ιδίως δε της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, με περαιτέρω συνέπεια, τον περιορισμό του κύκλου των δυνητικών υποψηφίων προμηθευτών…». Με άλλα λόγια, όροι της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού είναι φωτογραφικοί.

Η σύμβαση που είχε καταρτιστεί θα υπογραφόταν μεταξύ της ΕΔΕΤ Α.Ε. (Αναθέτουσα Αρχή) και της ένωσης εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. – Singular Logic Α.Ε. H ένωση των εταιρειών υπέβαλε τη μοναδική προσφορά στον διαγωνισμό, ύψους 12,9 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα να επεκταθεί κατά 50%. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι και η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προχώρησε παρόλο που τουλάχιστον τρεις ενδιαφερόμενες εταιρείες (I Know How, Netlink και Onex), με επιστολές τους προς την Αναθέτουσα Αρχή, είχαν προειδοποιήσει ότι οι προδιαγραφές των συσκευών ανίχνευσης (barcode scanners) των εντύπων «πληρούνται από έναν και μόνον προμηθευτή». Σύμφωνα με επιστολή της Ι Know How, από την έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία για τις διαθέσιμες λύσεις που καλύπτουν τις απαιτήσεις των εν λόγω πινάκων «δεν έχει ανευρεθεί ικανός αριθμός barcode scanners και διαπιστώθηκε ότι αυτές καλύπτονται μόνον από μία διαθέσιμη λύση και συγκεκριμένα από το Cipherlab Pocket sized 1663…».

Παράγοντες κοντά στον διαγωνισμό ανέφεραν ότι οι προαναφερόμενες συσκευές αντιστοιχούσαν σε δαπάνη περίπου 1 εκατ. ευρώ. Συνιστούσαν όμως «κλειδί» στη διεκδίκηση του έργου, αφού χωρίς τη συγκεκριμένη συσκευή, που είναι κινεζικής προέλευσης και για την οποία υπάρχει μόνον ένας εισαγωγέας στην Ελλάδα, οι προσφορές θα απορρίπτονταν κατά την τεχνική αξιολόγηση. Γι’ αυτό στον διαγωνισμό υπήρξε μόνον μία προσφορά, των ΟΤΕ – Singular. Αυτό επισημάνθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, που στην απόφαση του κάνει λόγο για τεχνικές προδιαγραφές που οδηγούν σε «συρρίκνωση του ανταγωνισμού –δοθέντος ότι υποβλήθηκε μία μοναδική προσφορά– πλημμέλεια η οποία καθιστά μη νόμιμη την επακολουθήσασα διαγωνιστική διαδικασία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή του ΕΔΕΤ, στη συνεδρίαση της 3ης Μαρτίου 2019, επικύρωσε με ισχνή πλειοψηφία το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού με το οποίο ανακηρύχθηκε η ένωση ΟΤΕ – Singular προτιμητέος ανάδοχος. Ειδικότερα από τα οκτώ μέλη του Δ.Σ., τέσσερα ψήφισαν υπέρ, δύο κατά, ενώ απείχαν δύο μέλη της σχετικής ψηφοφορίας. Κατά ψήφισαν οι κ. Π. Αργυράκης (αντιπρόεδρος ΕΔΕΤ) και Α. Πρινιάς, που έκριναν την προσφορά οικονομικά ασύμφορη, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας οι κ. Π. Τσανάκας (πρόεδρος ΕΔΕΤ) και Β. Γογγολίδης.