ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Titan Cement International: Αισιοδοξία για την αποδοχή της δημόσιας πρότασης

Titan Cement International: Αισιοδοξία για την αποδοχή της δημόσιας πρότασης

Σήμερα ολοκληρώνεται η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Titan Cement International (TCI) προς τους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, προκειμένου οι τελευταίοι να ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της πρώτης, η οποία θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών. Εφόσον η πρόταση καταστεί επιτυχής, η TCI θα αποτελεί τη μητρική εταιρεία του ομίλου Τιτάν και μέσω αυτής θα γίνει η μελλοντική ανάπτυξη του ομίλου τσιμέντων.

Πάντως, σύμφωνα με όλες τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, φαίνεται πως η δεύτερη απόπειρα της διοίκησης της «Τιτάν» για τον μετασχηματισμό του ομίλου, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη βελτίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης από τις ξένες αγορές, θα είναι επιτυχημένη. Βάσει των όρων που έχουν τεθεί, η πρόταση θα είναι επιτυχημένη αν υπάρξει αποδοχή σε ποσοστό τουλάχιστον 75% τόσο για τις κοινές όσο και για τις προνομιούχες μετοχές.

Η διαφορά της νέας πρότασης σε σχέση με την πρώτη που υποβλήθηκε (τότε το ελάχιστο όριο ήταν 90%) είναι ότι, σε περίπτωση που το ποσοστό αποδοχής κινείται μεταξύ του 75% και του 89,9%, δεν θα υπάρξει διαδικασία υποχρεωτικής εξαγοράς για τις υπόλοιπες μετοχές που δεν θα έχουν προσφερθεί.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, δηλαδή, η κατηγορία μετοχών (κοινή ή προνομιούχος) για την οποία δεν έχει προσφερθεί ποσοστό άνω του 90% θα παραμείνει στο Χρηματιστήριο Αθηνών ταυτόχρονα με την TCI, η οποία θα καταστεί η μητρική εταιρεία του ομίλου και βασικός μέτοχός της.

Ουσιαστικά, δηλαδή, οι μέτοχοι που δεν θα συναινέσουν στην ανταλλαγή των μετοχών θα καταλήξουν με μετοχές σε ένα «κουφάρι» χωρίς καμία δραστηριότητα. Αυτό γιατί οι επόμενες επιχειρηματικές κινήσεις του ομίλου θα υλοποιούνται εφεξής από την TCI και όχι από την Τιτάν Α.Ε., στην οποία θα έχουν μείνει μέτοχοι. Στο χρηματιστήριο θα διαπραγματεύονται και οι δύο μετοχές (TCI και «Τιτάν») και όσοι δεν συμμετάσχουν στη δημόσια πρόταση θα μείνουν να διακρατούν μετοχές της τελευταίας. Με τον τρόπο αυτό, εκτιμάται ότι παρέχεται επιπλέον κίνητρο στους μετόχους (κυρίως τους εγχώριους, οι οποίοι εμφανίζονται διστακτικότεροι) να κάνουν αποδεκτή τη δημόσια πρόταση της εταιρείας.

Πάντως, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών έχει αυξηθεί η κινητικότητα, ιδίως μάλιστα μετά τις πρόσφατες αποφάσεις των MSCI και FTSE Russell να εντάξουν σε δείκτες τους την TCI, στην περίπτωση που η δημόσια πρόταση είναι επιτυχής σε ποσοστό 85% και άνω.