ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τονωτική ένεση 8 εκατ. στην Audio Visual

Τονωτική ένεση 8 εκατ. στην Audio Visual

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 8 εκατ. ευρώ προχωράει η Audio Visual. Η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε χθες ότι οι μέτοχοί της ενέκριναν απόφαση έκδοσης 26,7 εκατομμυρίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση θα γίνει με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και ήδη οι βασικοί μέτοχοι δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης, η αύξηση θα συντελεστεί μέχρι του ποσού που θα συμμετάσχει σε αυτή. Ωστόσο οι βασικοί μέτοχοι, Stoneman Holdings Ltd (35,18%), Charonia Holdings Limited (18,18%) και Doson Investments Company Limited (27,84%), δήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε αυτή και παράλληλα να εγγραφούν για τη λήψη τυχόν αδιάθετων μετοχών. Οι τρεις προαναφερόμενες επιχειρήσεις ελέγχονται από την οικογένεια Βαρδινογιάννη και συγκεκριμένα από τους κ. Γιάννη και Νίκο Βαρδινογιάννη.

Τα νέα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν στην εξαγορά επιχειρήσεων. Ειδικότερα, 5,8 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την έμμεση εξαγορά της εταιρείας Kristelcom Ltd., 1,2 εκατ. ευρώ για την άμεση εξαγορά της εταιρείας με την επωνυμία Kristelcom Investment Ltd., και τέλος, 1,0 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης.

Η Kristelcom Ltd. θα αποκτηθεί μέσω της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία International Gaming Entertainment (IGE) και με την αγορά από την τελευταία μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,01% του καταβεβλημένου και υφιστάμενου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου της έμμεσα εξαγοραζόμενης εταιρείας. Aπό το ποσό των 5,8 εκατ. ευρώ, τα 2,95 εκατ. ευρώ θα διατεθούν ως συμμετοχή της Audio Visual στην αύξηση του ΜΚ της IGE και ποσό 2,85 εκατ. ευρώ ως αποπληρωμή υποχρεώσεων προς την τελευταία.

Η απόφαση των μετόχων της Audio Visual για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας υπογραμμίζει τη διαφαινόμενη τάση των μετόχων να αρχίσουν να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις τους. Αντίστοιχες κινήσεις ενίσχυσης πραγματοποιούνται και σε άλλες επιχειρήσεις της λεγόμενης περιφέρειας του Χρηματιστηρίου.