ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε Παρίσι, Βρυξέλλες και Αθήνα οι μετοχές του ομίλου «Τιτάν»

Σε Παρίσι, Βρυξέλλες και Αθήνα οι μετοχές του ομίλου «Τιτάν»

Στις 23 Ιουλίου θα ξεκινήσει η παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών της «Τιτάν» Cement International στο Euronext Βρυξελλών, στο Χ.Α. και στο Euronext Παρισίων, μετά την επιτυχημένη δημόσια πρόταση που υπέβαλε η εταιρεία προς τους μετόχους της «Τιτάν». Οπως ανακοίνωσε χθες η διοίκηση της εισηγμένης, η δεύτερη αυτή απόπειρα εταιρικού μετασχηματισμού της εταιρείας κατέστη επιτυχημένη, καθώς το ποσοστό αποδοχής ανήλθε σε 93% για τις κοινές και σε 92,3% για τις προνομιούχες μετοχές.

Βάσει των όρων που είχαν τεθεί, η πρόταση θα ήταν επιτυχημένη αν προέκυπτε αποδοχή σε ποσοστό τουλάχιστον 75% τόσο για τις κοινές όσο και για τις προνομιούχες μετοχές. Το κρίσιμο στοιχείο όμως ήταν τι θα γινόταν αν το ποσοστό δεν ξεπερνούσε το 90%, διότι, σε μια τέτοια περίπτωση, δεν θα υπήρχε η επιλογή της υποχρεωτικής εξαγοράς, με αποτέλεσμα οι μέτοχοι να κατέληγαν να έχουν μετοχές σε ένα «κουφάρι», καθώς η διαδικασία της παράλληλης εισαγωγής και διαπραγμάτευσης της νέας μητρικής «Tιτάν» Cement International θα προχωρούσε κανονικά. Φαίνεται πως αυτή η παράμετρος λειτούργησε τελικά καταλυτικά, με αποτέλεσμα να ξεπεραστεί με άνεση το 90% και για τις δύο κατηγορίες μετοχών της «Τιτάν» Α.Ε.

Σε σχετική του δήλωση, μετά την επιτυχή έκβαση της δημόσιας πρότασης, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Δημήτρης Παπαλεξόπουλος σημείωσε ότι «η εισαγωγή του ομίλου “Τιτάν” μέσω της “Τιτάν” Cement International SA στα Χρηματιστήρια Euronext Βρυξελλών, Αθηνών και Euronext Παρισίων θέτει ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην άνω των 100 ετών πορεία ανάπτυξης της “Τιτάν” που, ξεκινώντας τη δράση της το 1902, αναπτύχθηκε πέρα από τις ελληνικές της καταβολές σε μια διεθνή εταιρεία. Στόχος μας είναι η συνέχιση της ενίσχυσης της διεθνούς μας ανάπτυξης και η λειτουργία με άξονα πάντα τον σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον».

Υπενθυμίζεται ότι η παράλληλη διαπραγμάτευση σε τρία διαφορετικά χρηματιστήρια αποσκοπούσε στο να ενισχυθεί ο διεθνής χαρακτήρας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου «Τιτάν», που έχει παρουσία σε 14 χώρες, ενώ αντλεί το 90% του ετήσιου κύκλου εργασιών του από τις αγορές του εξωτερικού. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο που έχει καταρτιστεί, η ελληνική παρουσία του ομίλου θα παραμείνει ως έχει μέχρι σήμερα, τόσο σε επίπεδο εργαζομένων όσο και σε επίπεδο παραγωγικών μονάδων, ενώ θα συνεχιστεί και η απόδοση φόρων στην Ελλάδα από την Α.Ε. Τσιμέντων «Τιτάν», σε ό,τι αφορά βέβαια το σκέλος της εν Ελλάδι δραστηριότητας και χωρίς να ενοποιούνται πλέον τα κέρδη από τις δραστηριότητες του εξωτερικού.

Στόχος της κίνησης αυτής είναι, κατ’ αρχάς, η απόκτηση πρόσβασης σε ευρύτερη βάση επενδυτών και με τον τρόπο αυτό να διευρυνθούν οι πηγές άντλησης κεφαλαίων του ομίλου, με πιο ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού. Ετσι, η χρηματοδότηση του ομίλου, στοιχείο καθοριστικό για τη μελλοντική ανάπτυξη, θα γίνεται πλέον με όρους ανάλογους εκείνων που εξασφαλίζουν οι ανταγωνιστές της «Τιτάν».

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία αναμένεται σήμερα, οι πρώην κάτοχοι μετοχών «Τιτάν» που τις προσέφεραν νόμιμα και έγκυρα στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης αναμένεται να παραλάβουν τις μετοχές του ανταλλάγματος που δικαιούνται μέσω του Euroclear Βελγίου ή στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων μέσω της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ανάλογα με την επιλογή τους, στις 22 Ιουλίου 2019, ενώ η διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της «Tιτάν» Cement International στα χρηματιστήρια Euronext Βρυξελλών, Αθηνών και Euronext Παρισίων αναμένεται, όπως προειπώθηκε, να ξεκινήσει στις 23 Ιουλίου 2019.