ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ακριβή η ανάληψη χρημάτων από ATM με κάρτα άλλης τράπεζας

Ακριβή η ανάληψη χρημάτων από ATM με κάρτα άλλης τράπεζας

Εως και 3 ευρώ θα φθάσουν οι χρεώσεις για αναλήψεις μέσω καρτών από ATM άλλης τράπεζας από αυτή που έχει εκδοθεί η κάρτα. Η προμήθεια των τραπεζών προς τους κατόχους χρεωστικών καρτών που κάνουν ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ άλλης τράπεζας από αυτή που έχει εκδοθεί η κάρτα τους θα αυξηθεί, δεδομένου ότι το υψηλό κόστος συντήρησης αλλά και λειτουργίας των ΑΤΜ τις αναγκάζει να χρεώνουν προμήθεια σε όσους δεν είναι πελάτες τους και κάνουν αναλήψεις από τα ΑΤΜ.

Σημειώνεται ότι η προσαρμογή των προμηθειών που χρεώνονται για την ανάληψη από ΑΤΜ άλλης τράπεζας θα γίνεται ξεχωριστά από κάθε πιστωτικό ίδρυμα, ανάλογα με την επιχειρηματική του πολιτική αλλά και τη διάρθρωση του δικτύου του.

Οπως έχει γράψει ήδη η «Κ» σε προηγούμενο δημοσίευμα, αυτή η κίνηση των τραπεζών εντάσσεται στη γενικότερη τάση επανασχεδιασμού της τιμολογιακής πολιτικής και συνδέεται και με την προσπάθεια διεύρυνσης των πηγών τραπεζικών εσόδων, τη στιγμή που τα έσοδα τόκων από νέες χορηγήσεις είναι φτωχά. Οι τράπεζες προσαρμόζουν ουσιαστικά την τιμολογιακή τους πολιτική με τους κανονισμούς της Ε.Ε., βάσει των οποίων όλοι οι κάτοχοι καρτών, Ελληνες και ξένοι, πρέπει να πληρώνουν το ίδιο, όταν πραγματοποιούν συναλλαγές από το ΑΤΜ ενός πιστωτικού ιδρύματος που δεν έχει αναλάβει την έκδοση της κάρτας τους.

Η νέα χρέωση, που ονομάζεται τέλος άμεσης πρόσβασης (direct access fee), δεν αποτελεί υποχρεωτική προμήθεια που εφαρμόζουν όλες οι τράπεζες στην Ε.Ε. «Πατάει» ωστόσο στον Κανονισμό 924/2009 της Ε.Ε. που ορίζει ότι οι τράπεζες υποχρεούνται να εφαρμόζουν ενιαία τιμολόγηση στους πελάτες τους οπουδήποτε στην Ευρώπη. Με βάση τον σχετικό κανονισμό, αν κάποιος κάνει διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ εντός της Ενωσης, η τράπεζα δεν μπορεί να χρεώσει με παραπάνω ποσό από ό,τι θα χρέωνε για αντίστοιχη συναλλαγή εντός της χώρας στην οποία έχει την έδρα της. Ετσι, οι τράπεζες γενικεύουν την πολιτική τους για την επιβολή του τέλους άμεσης πρόσβασης όχι μόνο για τους ξένους που επισκέπτονται τη χώρα μας και κάνουν αναλήψεις από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών, αλλά και για τους Ελληνες που κάνουν χρήση των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών άλλων τραπεζών πλην αυτών που διατηρούν τον τραπεζικό τους λογαριασμό. Να σημειωθεί ότι άλλη χώρα που επιβάλλει αντίστοιχη προμήθεια είναι επίσης και η Ισπανία, ενώ την επιβολή της εξετάζει και η Ιταλία.

Παράλληλα, όπως έχει γράψει η «Κ», η νέα χρέωση δεν αποτελεί χρέωση του συστήματος ΔΙΑΣ αλλά μια αυτοτελή προμήθεια που επιβάλλεται στο πλαίσιο της κοινής τιμολογιακής πολιτικής για χρήση των ΑΤΜ τους από άλλους εκδότες καρτών (issuers), είτε πρόκειται για ελληνική είτε για ξένη τράπεζα. Το πρώτο βήμα είχε γίνει πέρυσι το καλοκαίρι όταν οι ελληνικές τράπεζες επέβαλαν ανάλογη προμήθεια στους κατόχους ξένων καρτών, επιβάρυνση που έγινε ιδιαίτερα αισθητή στους τουρίστες, προκαλώντας μάλιστα και αντιδράσεις. Ο αριθμός των συναλλαγών σε ΑΤΜ άλλων τραπεζών ανήλθε το 2017 σε 21 εκατομμύρια, από τα οποία τα 11 εκατομμύρια είναι συναλλαγές που έγιναν από ξένους επισκέπτες στη χώρα μας, ενώ στα 10 εκατομμύρια ανήλθαν οι συναλλαγές από Ελληνες.