ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δάνεια 200-250 εκατ. τιτλοποιεί η Attica Bank

Δάνεια 200-250 εκατ. τιτλοποιεί η Attica Bank

Στην τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων ύψους 200-250 εκατ. ευρώ αναμένεται να προχωρήσει η διοίκηση της Attica Bank, που συγκροτήθηκε χθες με απόφαση της γενικής συνέλευσης της τράπεζας.

Την πρόθεση της διοίκησης να προχωρήσει σε τιτλοποίηση ενήμερου χαρτοφυλακίου ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, σημειώνοντας ότι η κίνηση θα ενισχύσει ισόποσα τη ρευστότητα της Attica Bank. Βάρος θα δοθεί επίσης και στην αποτελεσματική διαχείριση του εναπομείναντος χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, που αφορά 344 εκατ. ευρώ δάνεια προς ιδιώτες (ποσοστό 42,9% των NPEs) και 425 εκατ. ευρώ δάνεια προς επιχειρήσεις (ποσοστό 57,1 %) σε επιχειρήσεις, με στόχο τη μείωση του δείκτη των NPEs σε μονοψήφιο ποσοστό έως τα τέλη του 2021.

Η στρατηγική της τράπεζας για το 2019 προβλέπει την αύξηση των νέων χορηγήσεων προς πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά 150 εκατ. ευρώ, στην ενίσχυση της καταθετικής της βάσης, στη διεύρυνση των υφιστάμενων πηγών εσόδων μέσω και της συνεργασίας με την Interamerican για την πώληση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, στον περιορισμό της συμμετοχής της τράπεζας σε θυγατρικές εταιρείες με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών που έχει στην Attica Wealth Management και στην αναδιάρθρωση ανθρώπινου δυναμικού με την αύξηση του προσωπικού της.

Να σημειωθεί ότι η Attica Bank μέσω δύο τιτλοποιήσεων έχει πετύχει σωρευτική μείωση των NPEs κατά 2 δισ. ευρώ σε σύνολο 2,8 δισ. ευρώ και έχει καταγράψει κέρδη 117 εκατ. ευρώ (δημιουργία κεφαλαίου) από τη ρευστοποίηση των junior notes. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πρώτης τιτλοποίησης (Artemis) το junior note αγόρασε η εταιρεία Aldridge και στη δεύτερη τιτλοποίηση (Metexelixis) η εταιρεία TOCU (μέλος της Pimco).

Η γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την τοποθέτηση του κ. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου στη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, ενώ αντιπρόεδρος ανέλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Μακέδος. Στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου παραμένει ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, ενώ αναπληρωτές διευθύνοντες σύμβουλοι είναι ο κ.  Ιωάννης Τσακιράκης και ο κ. Αντώνιος Βαρθολομαίος. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τοποθετήθηκαν οι κ.  Σταύρος Παπαγιαννόπουλος,  Δημήτριος Τζαννίνης, Ελένη Κολιοπούλου, Γεώργιος Δουκίδης,  Ανδρέας Ταπραντζής, Χαρίτων Κυριαζής και η κ. Ζαχαρούλα Παπαθεοδώρου, ως μέλος και εκπρόσωπος του ελληνικού Δημοσίου.