Εξαγορά φωτοβολταϊκού πάρκου από την Quest αντί 24,6 εκατ. ευρώ

Εξαγορά φωτοβολταϊκού πάρκου από την Quest αντί 24,6 εκατ. ευρώ

1' 26" χρόνος ανάγνωσης

O όμιλος Quest εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας που διαχειρίζεται φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος περίπου 12 MW στην Πύλο της Πελοποννήσου, αντί 24,6 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, ο όμιλος ανακοίνωσε ότι την 23η Ιουλίου 2019 εξαγόρασε το 100% της εταιρείας «Ανώνυμη Τουριστική Γεωργική Κατασκευαστική Εταιρεία Κυνηγός» έναντι τιμήματος 21,3 εκατ. ευρώ, πλέον ανάληψης καθαρού δανεισμού 3,3 εκατ. ευρώ που διαθέτει η εξαγορασθείσα επιχείρηση. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το καταβληθέν τίμημα θα καλυφθεί από τα ίδια κεφάλαια του ομίλου (6,3 εκατ. ευρώ) αλλά και από τραπεζικό δανεισμό (15,0 εκατ. ευρώ).

Η εταιρεία Κυνηγός Α.Ε. διαθέτει φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,963 MW, στον Δήμο Πύλου – Νέστορος της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο σταθμός συνδέεται στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ιδιόκτητου υποσταθμού ανύψωσης τάσης.

Πρόκειται για μια σημαντική εξαγορά του ομίλου Quest, αφού με τη νέα προσθήκη σχεδόν διπλασιάζει την εγκατεστημένη ισχύ. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, με την προαναφερόμενη εξαγορά, o ενεργειακός τομέας του ομίλου Quest (Quest Energy A.E.) διαθέτει  25,2 MW εγκατεστημένη ισχύ σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Για τον όμιλο Quest, τα έσοδα από δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα είναι ιδιαίτερα χαμηλά, αφού πέρυσι δεν ξεπέρασαν τα 2,3 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 500 εκατ. ευρώ. Ωστόσο είναι ιδιαίτερα κερδοφόρος δραστηριότητα, αφού το EBITDA ανέρχεται στο 68% του κύκλου εργασιών. Γι’ αυτό η εταιρεία συνεχώς επεκτείνεται.

Μέσα στο 2018 υπήρξε ανάπτυξη της δραστηριότητας που οφείλεται στην απόκτηση δύο φωτοβολταϊκών πάρκων στα μέσα του 2017. Επίσης, στο τέλος του περασμένου έτους αποκτήθηκαν επτά νέα πάρκα ΑΠΕ έναντι περίπου 16 εκατ. ευρώ. Ετσι, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς έφτασε τα 12,7 ΜW. Και τώρα, η προσθήκη της Κυνηγός Α.Ε. στον όμιλο Quest εκτιμάται ότι θα διπλασιάσει, εκτός από την εγκατεστημένη ισχύ, τα έσοδα της Quest Energy.