ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναχρηματοδότηση δανεισμού 49,7 εκατ. για τον όμιλο ΕΛΓΕΚΑ

Αναχρηματοδότηση δανεισμού 49,7 εκατ. για τον όμιλο ΕΛΓΕΚΑ

Σε συμφωνία με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων κατέληξε η ΕΛΓΕΚΑ, συμφωνία μέσω της οποίας επιτυγχάνεται αναχρηματοδότηση ύψους 49,7 εκατ. ευρώ συνολικά για τον όμιλο.

Ειδικότερα, προβλέπεται η έκδοση δύο κοινών ομολογιακών δανείων διάρκειας πέντε ετών, με το οποίο διασφαλίζεται αναχρηματοδότηση της μητρικής εταιρείας με το ποσό των 38,05 εκατ. ευρώ και της θυγατρικής της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ» με το ποσό των 11,65 εκατ. ευρώ. Τα δάνεια θα καλύψουν ως ομολογιούχοι δανειστές η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς, με διοργανώτρια την Alpha Bank.

Mέσω της συμφωνίας για την έκδοση των παραπάνω κοινών ομολογιακών δανείων ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμες και συνολικά επέρχεται μείωση του κόστους χρήματος.

Σε ανακοίνωσή του ο όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κάνει λόγο για «μία ιδιαιτέρως σημαντική εξέλιξη, καθώς οι συγκεκριμένες συμφωνίες καταδεικνύουν την έμπρακτη εμπιστοσύνη από το τραπεζικό σύστημα σε αυτόν» και υποστηρίζει ότι «η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις χρηματοοικονομικές ροές, το κεφάλαιο κίνησης και τα ίδια κεφάλαια του ομίλου, ώστε να παραμείνει προσηλωμένος στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης». Μέσω, επίσης, της αναδιάρθρωσης του δανεισμού ο όμιλος εκτιμά ότι θα βελτιώσει την κερδοφορία του, λειτουργική και μη.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση για τη χρήση του 2018, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανέρχονταν σε 43,54 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος ΕΛΓΕΚΑ δραστηριοποιείται στην αγορά των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας μέσω της θυγατρικής εταιρείας «GSBG Α.Ε.», της οποίας οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2018 στο επίπεδο των 21 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας αύξηση 16,3% σε σχέση με το 2017. Οι προοπτικές για το 2019 παρουσιάζονται ευνοϊκές σε μία ταχέως αναπτυσσόμενη αλλά και ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά.

Θετική αναμένεται η συνεισφορά στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για το 2019 της θυγατρικής του στη Ρουμανία «Elgeka Ferfelis Romania S.A.», η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών.

Η «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των logistics πραγματοποιεί ενέργειες προκειμένου να αυξήσει περαιτέρω το μερίδιο αγοράς που κατέχει σε έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και μικρά περιθώρια κέρδους και ταυτόχρονα να διατηρήσει τα επίπεδα κόστους της σε χαμηλό επίπεδο.